laatste update april 2017

lezing transitie stedelijke gebieden

Nico is nu bijna 15 jaar betrokken bij de herstructurering van Heijplaat/RDM. De RDM was een grote scheepswerf die in 1914 het dorp Heijplaat liet bouwen voor de huisvesting van een gedeelte van het personeel. Nadat de scheepsbouw eind vorige eeuw stopte, lag het hele spul er schaloos bij totdat er ideeën kwamen voor nieuwe ontwikkelingen voor het gebied die leidden tot een complete gebiedstransitie. Het dorp en de werf maken deel uit van de stadshavens van Rotterdam.

Nico is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het hele verhaal. Hij werd uitgedaagd door diverse partijen om mee te denken binnen de ontwikkelingen. Hij is deze giga uitdaging aangegaan en is doorgegaan waar andere bewoner participanten afhaakten. Na de eerste drie jaar, waarin hij ging voor een doel binnen de herstructurering, heeft hij zijn insteek veranderd en is zich op het proces gaan richten.

Als eerste antie leegstand bewoner in het te slopen na oorlogse dorp, organiseerde hij festivals, initieerde overleggen en bood ruimte voor brainstormsessies en overnachtingsmogelijkheid voor individuen en groepen die betrokken waren bij projecten. Later werd hij gekozen tot voorzitter van de bewonersvereniging Heijplaat, waarschijnlijk omdat iedereen bedankte voor deze positie in de tijd dat Heijplaat in zwaar weer verkeerde. Hierdoor kreeg hij te maken met alle stakeholders die bemoeienis hadden met de veranderingen in het gebied: Woningbouwcorporatie, diverse diensten van gemeente Rotterdam en deelgemeente Charlois, Havenbedrijf Rotterdam, onafhankelijk adviseurs, energieleveranciers, onderwijsinstellingen, studenten, onderzoekers en particulieren in alle soorten en maten, serieuze dwarsdenkers, zakelijke opportunisten en bedrijven. De sleutelwoorden in de herstructurering van het gebied zijn: anders denken, bewoners participatie, outoff the box denken en duurzaam en integraal ontwikkelen.

Terwijl het uitgangspunt was om "samen" met de bewoners het gebied duurzaam vorm te geven, zag Nico hoe de oude werf werd omgetoverd tot een mooi complex waar oud industrieel erfgoed werd omgetoverd tot een bruisend en innovatief gebeuren waar gewerkt, geleerd en ontwikkeld wordt, terwijl het dorp er steeds verder op achteruit ging. Er is vooral door het Havenbedrijf veel tijd en energie gestoken in de herstructurering van het oude werf terrein. Het dorp is een ander verhaal. Dat is een langslepende en trieste tragedie geworden waar de Stakeholders het liefst over zwijgen.

Nico heeft mee gedacht en -gewerkt binnen de herstructurering van Heijplaat/RDM.
Hij initieerde ideeën, bracht partijen bij elkaar, begeleidde studenten met hun projecten, maakte mensen wegwijs in de wirwar van verhalen, veronderstellingen en veranderende samenstelling van Stakeholders, gidst in het gebied en woont er. Als geen ander zag hij wat waar waarom haperde. Omdat hij lange tijd betrokken is gebleven en als bewoner met alle aspecten van de gebiedstransitie te maken had en de gevolgen zag voor de bewoners van het gebied, is hij als geen ander in staat het complete verhaal te vertellen en aan te geven wat de valkuilen zijn in zo'n transitieproces.

Door zijn ervaring en vakmanschap als verhalenverteller (zie www,verhalenboot.nl) kan hij een duidelijk verhaal vertellen over het gebied. Hij deelt deze kennis en zijn ruime ervaring graag met mensen en instanties die meer willen weten en inzicht willen krijgen in de ins en outs van het boeiende proces van deze gebiedsontwikkeling. Het is in zijn ogen belangrijk om anderen te laten zien waar het fout ging, omdat de duurzame ontwikkeling van onze wereld nog steeds een moeizame zoektocht is waarin we met z'n allen meer belemmeringen creëren dan mogelijkheden benutten.

Nico gaf lezingen en verzorgde gast colleges over dit onderwerp o.a. op de Erasmus Universiteit en Hoge School Rotterdam.

Op dit moment is hij op veler verzoek bezig met het schrijven van een boek over de gebiedstransitie van RDM/Heijplaat.