Meldnummer overlast

Een manier om de Gemeente, Havenbedrijf, Woonbron e.d. instituties scherp te houden en de focus op de leefbaarheid op het dorp te houden, is klagen als er een klacht is. Zeuren en zeiken is één, maar als er werkelijk een klacht is, weet iedereen hoe moeilijk het is om instanties in beweging te krijgen er iets aan te doen. Heijplaat heeft gemerkt dat klagen toch resutaat heeft, omdat men op een gegeven moment wel moet acteren om het aantal ingediende klachten terug te dringen.

voor geluid, stank en andere milieuzaken: meldnummer DCMR  0888 333 555
ook kan men via een formulier online klachten melden: klik hier

klachten en vragen voor de gemeente  tel 01014