Nieuwe jas

Heijplaat.com krijgt een nieuwe jas. Het wordt strakker, overzichtelijker, dus ook toegankelijker. We gaan breder in de zoekmachines en de hosting wordt anders anders ondergebracht. Op die manier besparen we ook kosten.
De kosten voor heijplaat.com worden uit eigen zak van de redactie gefinancierd. Dat blijft zo omdat dan volledige vrijheid gegarandeerd is met wat er op de site gepresenteerd wordt. Dat is nodig om bezoekers volledig inzicht te verschaffen over het wel en wee en het hoe en waarom van de ontwikkelingen van de laatste tijd in gebied Groot Heijplaat.
Voorlichting door partijen als Havenbedrijf, Gemeente en Woningbouwcorporaties, maar ook energiebedrijven en andere instanties die grote invloed hadden en hebben op de ontwikkeling op Heijplaat, wordt opgesteld door PR mensen die de opdracht hebben om een mooi verhaal naar voren te brengen, waarmee al bepaald is dat het nieuwtje "gekleurd", de voorlichting eenzijdig en te rooskleurig is.

Als we iets willen leren uit de voor een groot deel mislukte duurzame herstructurering van gebied Groot Heijplaat, is uitgebreide achtergrond informatie nodig en die willen we via heijplaat.com toegankelijk maken.

Omdat de herstructurering van het gebied zo goed als rond is volgens de grote instanties die zich er mee bezig hielden, zal heijplaat.com niet meer zo'n grote rol spelen in het brengen van nieuws over de veranderingen op het dorp en interne communicatie. Wel zal op de site dieper ingegaan worden op de duurzame ontwikkeling en het mislopen van de enorme kansen die er lagen voor het dorp Heijplaat en de stad Rotterdam. Zo worden zaken als afbraak voorzieningen en de omgang met bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven uitvoerig behandeld, maar zonder dat het de site negatief maakt.

Ook komt er komt er de mogelijkheid om direct te reageren op items en uw reactie direct onder het item te plaatsen om op die manier hoor en wederhoor mogelijk te maken. Dus de site wordt ook een blog.

Natuurlijk blijft er ook veel ruimte voor Historisch Heijplaat. Stichting Historisch Heijplaat is bijzonder actief en heeft de beschikking over een archief van 53.000 foto's en veel verhalen en filmmateriaal over het dorp en de RDM. www.heijplaat.com is een platform voor de stichting om materiaal te laten zien.

We werken hard om in november te nieuwe site te kunnen presenteren.Zijn er suggesties omdat u als bezoeker nog steeds iets mist, dan horen wij dat graag van u via info@heijplaat.com.