Omgeving

Heijplaat ligt ingeklemd tussen de rivier de Nieuwe Maas, de Waal- en Eemhaven, de grootste in gebruik zijnde stadshavens van Rotterdam, en de a 15, de grote verkeersader die de Botlek, Europoort en de Maasvlakte verbindt met de rest van Europa. Heijplaat is een groene oase van rust middenin een logistieke heksenketel.

De omgeving van het dorp kan beschreven worden als een havenlandschap langs een grote rivier, met havens van verschillende formaten en gebruiksdoeleinden, grote en kleine schepen, containers, kranen, bedrijven in alle soorten en maten en asfalt. De atmosfeer is die van bedrijvigheid. Het meest geteisterde viaduct van heel Europa is de op- en afrit van het dorp naar de a 15.
Het omgevingsgeluid bestaat uit voortrazend vrachtverkeer rond het dorp en de “nestgeluiden” van de rond het dorp afgemeerd schepen. In het weekend valt het stil omdat het vrachtverkeer stopt. De nestgeluiden van de schepen gaan dag en nacht door.

Gebied Groot Heijplaat, havennummers 2500 tot 2800, is een complex gebied waar veel partijen belangen en bemoeienissen hebben. Er wordt gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd, dus de belangen lopen nogal uiteen.

Om een beeld te geven van de complexiteit van het gebied in de bijgesloten PDF een schrijven aan de gemeenteraad van Rotterdam met daarin de reactie op de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Waal- Eemhaven. Het concept bestemmingsplan met bijlagen bestond uit meer dan 1.000 pagina’s. U mag rustig aannemen dat er geen hond is die dat allemaal bestudeerd heeft en dat er geen enkele instantie bestaat die de totaliteit van het hele gebeuren kan overzien.

Momenteel is het gebied onderhevig aan een grote gebiedstransitie. De altijd toonaangevende scheepsbouw is weg en de wereld van de 20ste eeuw moet veranderen in een duurzame wereld in de 21ste eeuw. Groot Heijplaat zou daar in eerste instantie een voorbeeld van worden hoe dat vorm moet krijgen. Op zijn gunstigst kunnen we stellen dat we hopen dat er iets van de fouten geleerd is die hier in dit gebied gemaakt zijn om dat doel te bereiken. De ambities zijn mooi, maar de stippen aan de horizon te vaag en de structuren te vastgeroest om met elkaar een totaalvisie vast te stellen en uit te voeren.

Als bewoners van het dorp Heijplaat valt het daarom niet mee om op te komen voor de rechten op een leefbare en veilige woonomgeving. Zij zijn binnen de herstructurering van het gebied de experts geworden. Geen enkele functionaris van het havenbedrijf, de gemeente of de vergunningverlenende en controlerende instanties heeft een totaal overzicht van de ontwikkelingen in het gebied. De bewoners zijn als enige partij in staat geweest om een echte visie te presenteren over de duurzame ontwikkeling van gebied Groot Heijplaat, waarin echt alle aspecten zijn meegenomen. 

De constante veranderingen maken het gebied ook interessant. Toen Heijplaat gebouwd werd als huisvesting voor een gedeelte van de werknemers van de RDM, lag het dorp in een polderlandschap. Nu zijn we 100 jaar verder en ligt het ingeklemd tussen grote havens. Binnen de Milieuwetgeving heeft het dorp en het gebied zogenaamde opgerekte waarden. Toen het dorp gebouwd werd bestond er nog niet eens een Hinderwet. Toen de Hinderwet kwam, mocht het dorp eigenlijk niet bestaan volgens de letter van die wet  en heeft men besloten opgerekte waarden in te stellen voor het dorp. Er mag dus meer herrie geproduceerd worden, de fijnstofbelasting mag iets meer zijn en  de laatste jaren merken de inwoners dat stank voor veel instanties ook geen probleem meer is.

Onlangs deed een gids een rondleiding over het dorp voor functionarissen van een grote gezondheidsdienst. Eén van de gasten vroeg aan de gids, die zelf op Heijplaat woont, of hij zich niet ongerust maakt over de vuile omgeving, want volgens de statistieken heeft iemand uit dit gebied ( heel Rotterdam) een kortere levensverwachting van twee jaar in vergelijking met andere inwoners van Nederland. Hierop antwoordde de gids met een grote glimlach: “Volgens diezelfde statistieken is mijn levensverwachting drie jaar langer omdat ik op een dorp woon en niet in de grote stad, dus win ik er een jaar op door op Heijplaat te wonen.”