onderzoek laag frequent geluid

Heijplaat wordt van tijd tot tijd geplaagd door geluid uit de directe omgeving. De schepen die in de havens rond het dorp liggen produceren zogenaamde nestgeluiden. Dit zijn onder meer de draaiende motoren om het schip van stroom te voorzien. Deze motoren produceren een heel lage bromtoon. Deze lage toon valt op de grens van het menselijk gehoor en daarom wordt deze lage toon niet meegeteld in geluidsbelasting in de zin van de milieuwet. Men hanteert dan de term "delta dB".
Echter, er is niet alleen op Heijplaat, maar ook landelijk een hele klachtenstroom op gang gekomen over laag frequent geluid. Mensen uit de voormalige Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat hebben deze discussie voor deze omgeving op gang geholpen. Mede door stug volhouden dat er iets niet in de haak is met dit verhaal en hoe de wetgeving daar mee omgaat, is de discussie nu op een hoger plan getilt. Werd er eerst gezegd dat het allemaal onzin was en werd er door veel Heijplaters opgemerkt dat als je hier woont je niet moet mekkeren, dat komt nu eenmaal voor rond het dorp, is er toch erkenning gevonden.
De universiteit van Groningen gaat nu onderzoek doen om te kijken wat het gevolg is van deze laag frequente geluisddruk op de volksgezondheid.

De Rijksuniversiteit Groningen introduceert het wetenschappelijk onderzoek "Laag frequent geluid, een omgevingsstressor die problemen veroorzaakt ?" en zoekt daarvoor deelnemers. Deze brief is bedoeld om u te interesseren in en te informeren over het onderzoek.

Hieronder meer informatie:

Beste LFg-melder,

Onlangs presenteerden wij onze jaarrapportage 2017: een samenvatting van

de huidige stand van zaken rondom de LFg-problematiek, statistieken en

grafieken op basis van de informatie uit ons meldingssysteem, en een

overzicht van alle meldingen die bij ons zijn binnengekomen.

 

Uit de jaarrapportage komt onder andere naar voren dat het aantal

LFg-meldingen bij Stichting Laagfrequent geluid in 2017 explosief gestegen

is. Ook lijken, naast akoestische en audiologische aspecten, nu andere

natuurkundige en biofysische aspecten een rol te spelen. Daarmee is LFg

een sterk toenemend milieu- en gezondheidsprobleem in onze samenleving,

met vergaande gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk

ensociaal-maatschappelijk functioneren van gehinderden.

 

De Rijks Universiteit Groningen (RUG)* gaat onderzoek doen op dit gebied.

De RUG ziet dat LFg tot op heden nauwelijks (h)erkend wordt als een enorme

stressor voor mensen en dat de problematiek weinig tot niet is onderzocht.

De RUG beschouwt LFg als een serieus probleem en vindt systematisch

onderzoek beslist noodzakelijk.

 

Het onderzoek is wetenschappelijk en richt zich op de medische en

psychische gevolgen van hinder door LFg. Daarmee kan de erkenning van de

problematiek een stuk dichterbij komen en wellicht vervolgonderzoek

genereren op gebied van de oorzaken van het waarnemen van LFg. Dat is

belangrijk, want alleen als de relatie tussen de emissie van LFg enerzijds

en de biofysische perceptie (lichamelijke waarneming) door de mens

anderzijds duidelijk is, kunnen er ook gerichte oplossingen gezocht

worden.

 

Voor dit onderzoek is de RUG op zoek naar deelnemers van 18 jaar en ouder

die LFg waarnemen en daar hinder van ervaren. Tevens zijn zij, voor een

controlegroep, op zoek naar deelnemers die geen LFg waarnemen / geen

hinder ervaren. Onze Stichting beveelt dit onderzoek van harte aan en

hoopt dat u mee wilt doen. Want alleen als een significant aantal mensen

deelneemt, is het onderzoek wetenschappelijk relevant en dat vergroot de

kans op erkenning en vervolgonderzoek op LFg gebied.

 

Bent u geïnteresseerd in deelname? Lees dan de uitgebreide informatie over

het onderzoek (zie bijlage) goed door. Indien u besluit mee te doen aan

het onderzoek, kunt u zich rechtstreeks bij de RUG aanmelden door een

email te sturen aan het LFg onderzoeksteam ( LFGonderzoek@rug.nl ) of door

met hen te bellen: 050-3637601.

 

We hopen, mede namens de RUG, op uw medewerking en deelname !

 

Met hartelijke groet,

 

Stichting Laagfrequent geluid

 

Stichting Laagfrequent Geluid

www.laagfrequentgeluid.nl

www.facebook.com/pages/Stichting-Laagfrequent-Geluid/591012707682219

KvK 57179093

TriodosBank NL 62 TRIO 0781401143

 

* afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Faculteit

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het team dat aan dit onderzoek meewerkt bestaat uit Dr. Anselm Fürmaier,

Dr. Lara Tucha, Kristina Erdelyi, BSc., Dr. Janneke Koerts en Prof. dr.

Oliver Tucha.