open dag Suez.

Er zijn veel klachten uit het dorp over plastic verwerkingsbedrijf Suez. De  installatie van dat bedrijf staat op een steenworp afstand van de woningen aan de rand van het dorp. De klachten gaan over stank en vliegen en de gemoederen lopen af en toe hoog op. Vorig jaar was er een bijeenkomst met bewoners, de gebiedscommissie Charlois, het Havenbedrijf en de bedrijven Suez en buurman van Gansewinkel, een afvalverwerker waarvan onlangs de loods afbrandde en die nu in de open lucht afval sorteert. Zeker nu de zomer voor de deur staat houden sommige inwoners van Heijplaat hun hart vast. Tijdens deze bijeenkomst merkten de bewoners dat hun belangen er eigenlijk niet toe doen. Sommige vragen konden niet beantwoord worden en de vertegenwoodiging van de bewoners, wat de gebiedscommissie eigenlijk is, schaarde zich volledig achter de belangen van het Havenbedrijf en de bedrijven Suez en van Gansewinkel. Er zou daarna een schrijven komen waarin vragen zouden worden beantwoord, waarin een door de gebiedscommissie gemaakte selectie aan vragen behandeld is, een ander gedeelte absoluut niet! Een later schrijven over dit onderwerp zou door de hele wijk verspreid worden, maar dat is weer heel willekeurig bij de ene bewoner wel bezorgd en bij de ander bewoner niet.
In vervolg op  dit verhaal houdt Suez binnenkort een open avond, waarin de bewoners de gelegenheid krijgen een kijkje te nemen op het bedrijf en opnieuw vragen te stellen over de voortgang van de genomen en nog te nemen maatregelen tegen de veroorzaakte overlast.
N.B. de oorzaak van de overlast is een enorme productie verhoging ergens vorig jaar, de jaren daarvoor was er weinig sprake van stank en overlast van vliegen. Blijkbaar is de installatie niet geschikt om het huidige productieniveau aan te kunnen zonder hardnekkige en bijzonder gore overlast voor de omgeving. klik hier en hier. Het verweer van Suez, DCMR en de gemeente is dat er aan de vergunningseisen wordt voldaan.

Informatie over de inloop en bewonersinformatie van Suez: klik hier