Stichting Duurzaam Heijplaat

Postadres;     Sirrahstraat 3
emailadres;   duurzaam@heijplaat.com

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat zich actief bezig met de perikelen rond de duurzame ontwikkeling van Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 stopte de Vereniging noodgedwongen haar activiteiten door een structurele verandering in de bewoners participatie in de stad Rotterdam. DE subsidies van de bewonersverenigingen werden herzien en/of ingetrokken, waardoor de Vereniging geen kans meer zag haar werkzaamheden nog langer uit te voeren.
Het was van groot belang om de opgedane kennis en dossieropbouw over de herstructurering van het dorp en met name de duurzame ontwikkelingen daarin, veilig te stellen en de dossiers toegankelijk te houden. Verder moet er een aanspreekpunt blijven als het gaat om deze opgedane kennis en geleerde lessen. Uit onderzoek van de Hoge School Rotterdam is namelijk gebleken dat met name binnen de groep rond de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat de kennis over duurzaam ontwikkelen groter is dan die in het professionele cirquit. Zie PDF
Daarom is stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel de belangen van Heijplaat te behartigen en te communiceren over de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Daarnaast is het vergroten van het denkraam over duurzaamheid nog steeds van groot belang omdat duurzaamheid nog steeds geen bestaande wetenschap is, maar een zoektocht die we gezamelijk moeten doen. Langzaam moeten we met z'n allen ontdekken wat het inhoudt, willen we echt duurzaam kunnen ontwikkelen.

Hiervoor maakt de stichting gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben in de afgelopen jaren veel geleerd over duurzaam ontwikkelen. Zij hebben zich lang en intensief bezig gehouden met de herstructurering van Heijplaat en daarvoor gesprekken en discussies gevoerd op alle fronten over duurzaam ontwikkelen. Deze mensen groeiden qua kennis en ervaring meer dan wie dan ook binnen de herstructurering van het gebied. Zij hebben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hiervoor op de PDF