Stichting Duurzaam Heijplaat

Postadres;     Sirrahstraat 3
emailadres;   duurzaam@heijplaat.com

Stichting Duurzaam Heijplaat is onlangs opgericht. In de afgelopen jaren was de duurzame ontwikkeling op Heijplaat een onderwerp waar de Vereniging van Wijkbewoners zich mee bezighield en de ontwikkelingen op het dorp volgde. Nu de laatste stopt met haar activiteiten was het van belang om de opgedane kennis en dossieropbouw over duurzaam Heijplaat in de herstructurering van het gebied in veiligheid te brengen en onder te brengen in een rechtlichaam die kan optreden als belangenvertegnwoordiger voor de duurzame ontwikkelingen op het dorp en samen met de Vereniging Van Huurders Heijplaat en de Vereniguing van Eigenaren Heijplaat een stem te vormen en aanspreekpunt te zijn voor alle partijen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Heijplaat.

De stichting heeft als doel de belangen van Heijplaat te behartigen en communiceren over de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Daarnaast is het vergroten van het denkraam over duurzaamheid nog steeds van groot belang omdat duurzaam  nog steeds geen bestaande wetenschap is, maar we langzaam aan het ontedekken zijn wat het allemaal betekent als we duurzaam willen ontwikkelen. Hiervoor maakt de stichting gebruik van deze website