Stichting Duurzaam Heijplaat

Postadres;     Sirrahstraat 3
emailadres;   duurzaam@heijplaat.com

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) zich actief bezig met de duurzame herontwikkeling van Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 moest VWH stoppen mede door bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Om alle tijdens de herstructurering van het dorp opgedane kennis en inzichten veilig te stellen en dossiers toegankelijk te houden, werd Stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel het stimuleren van bewustzijn, het inzicht geven in de belangen die op het spel staan en te communiceren over de duurzame ontwikkelingen op Heijplaat.
Het vergroten van het denkraam over duurzaamheid is nog steeds van belangrijk omdat duurzaamheid nog steeds geen bestaande wetenschap is, maar een zoektocht die we gezamelijk moeten doen. Langzaam moeten we met z'n allen ontdekken wat het inhoudt en hoe de hazen lopen. Dat is nodig om met elkaar integraal en duurzaam te ontwikkelen. Het belang daarvan kunt u dagelijks lezen of horen in het nieuws en in de media. dat er discussie gaande is over het hoe, wat en waarom wordt op hoog niveau uitgevochten, maar ondettussen mogen we niet stil blijven staan.

Voor de communicatie maakt stichting Duurzaam Heijplaat vooralsnog gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hiervoor op de PDF