Stichting Duurzaam Heijplaat

Postadres;     Sirrahstraat 3
emailadres;   duurzaam@heijplaat.com

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat zich actief bezig met de perikelen rond de duurzame ontwikkeling van Heijplaat. OP januari 2017 stopte de Vereniging noodgedwongen haar activiteiten door een verandering in de structurele susidiestructuur waardoor de vereniging haar werkzaaheden kon verrichten. Het was van belang om de opgedane kennis en dossieropbouw over duurzaam Heijplaat in de herstructurering van het gebied in veiligheid te brengen en een aanspreekpunt te houden als het gaat om de belangen van het dorp. Daarom is stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel de belangen van Heijplaat te behartigen en communiceren over de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Daarnaast is het vergroten van het denkraam over duurzaamheid nog steeds van groot belang omdat duurzaamheid geen bestaande wetenschap is. Langzaam moeten we met z'n allen ontdekken wat het inhoudt we duurzaam willen ontwikkelen. Hiervoor maakt de stichting gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben in de afgelopen jaren veel geleerd over duurzaam ontwikkelen. Zij hebben zich intensief bezig gehouden met de herstructurering van Heijplaat en daardoor gesprekken en discussie gevoerd op alle fronten over duurzaam ontwikkelen. Het gevolg daarvan is dat deze mensen qua kennis en ervaring meer gegroeid zijn dat wie dan ook binnen de herstructurering van het gebied. Zij heben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hiervoor op de PDF