Stichting Duurzaam Heijplaat

Postadres;     Sirrahstraat 3
emailadres;   duurzaam@heijplaat.com

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) zich actief bezig met de ontwikkelingen rond duurzaam Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 staakte de VWH noodgedwongen haar activiteiten omdat in de stad Rotterdam de bewoners participatie anders geregeld zou worden. De VWH verloor haar structurele subsidie en zag geen kans meer haar werkzaamheden nog langer naar behoren uit te voeren.
Het is echter wel van belang om de opgedane kennis over de herstructurering van het dorp en met name het duurzame aspect daarvan, veilig te stellen en dossiers toegankelijk te houden. Met Stichting Duurzaam Heijplaat blijft er ook een aanspreekpunt als het gaat om het verstrekken van informatie. Deze taak ligt niet bij de overheid of een andere stakeholder binnen de herstructurering van gebied Groot Heijplaat. Uit onderzoek van de Hoge School Rotterdam is namenlijk gebleken dat met name binnen de groep bewoners die continu actief bij de herstructurering betrokken zijn geweest, zich de materie rond duurzaam ontwikkelen meer eigen hebben gemaakt dan de functionarissen uit het professionele cirquit.
Zie PDF

Mede daarom is stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel het stimuleren van bewustzijn, het inzicht geven in de belangen die op het spel staan en te communiceren over de duurzame ontwikkelingen op Heijplaat.
Het vergroten van het denkraam over duurzaamheid is nog steeds van belangrijk omdat duurzaamheid nog steeds geen bestaande wetenschap is, maar een zoektocht die we gezamelijk moeten doen. Langzaam moeten we met z'n allen ontdekken wat het inhoudt en hoe de hazen lopen. Dat is nodig om met elkaar integraal en duurzaam te ontwikkelen. Het belang daarvan kunt u dagelijks lezen of horen in het nieuws en in de media. dat er discussie gaande is over het hoe, wat en waarom wordt op hoog niveau uitgevochten, maar ondettussen mogen we niet stil blijven staan.

Voor de communicatie maakt stichting Duurzaam Heijplaat vooralsnog gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hiervoor op de PDF