overlast

Heijplaat ligt tussen twee intensief gebruikte havens. Het zou onzin zijn om te zeggen dat die ligging niet gepaard gaat met ongemakken. Containers schuiven gaat nl. dag en nacht door, 24 uur per dag 365 dagen van het jaar.

Ook de groeiende bedrijvigheid in de Heijsehaven en op de RDM Rotterdam gaat niet ongemerkt aan het dorp voorbij. Niet alleen is het ingrijpend voor het uitzicht, maar ook neemt b.v. de geluidsdruk toe, er is steeds meer vrachtverkeer dat zich klem rijdt in het dorp met zijn smalle straatjes, de schooljeugd van de RDM Campus draagt zorg voor meer zwerfvuil, maar ook de hogere frequentie van het busverkeer kan gerekend worden tot toenemende overlast. Omdat de bewoners van Heijplaat vaak geconfronteerd worden met een overvolle bus, is het frequenter rijden geen zegen.

Nu ligt Heijplaat in een zone waar in de hinderwet verhoogde waarden gelden als het gaat om bv. geluids- en roet belasting. De gemiddelde Heijplater kan heel wat hebben, "...je woont tussen de havens of niet ", maar af en toe grenst het tegen het belachelijke aan. Nederland heeft zo z'n zorgvuldig opgestelde procedures rond dit soort zaken, maar onderzoek en ervaring wijzen uit dat de inwoner van dit land niet door die procedures beschermd wordt, het lijkt af en toe wel of de procedures ertoe dienen dat de veroorzaker legaal zijn gang kan gaan. Als bv er op Heijplaat geklaagd wordt over geluidsoverlast, zijn het veelal de stroommotoren van de zeeschepen die 24 uur van de dag liggen te ronken. Deze geluiden worden nestgeluiden genoemd, en nestgeluiden zijn niet gehinderd door enige wetgeving waardoor men kan handhaven.

Wat betreft de andere overlast zoals zwerfvuil, te hard rijden, ongewenst vrachtverkeer in het dorp, parkeeroverlast, drugsbendes die in de haven opereren enz, is het als in de rest van het land. Meldt de klacht, loop een tijdje tussen het kastje en de muur heen en weer en misschien dat er dan iets met de klacht gebeurd. Hoe meer instanties zich kunnen beroepen op verantwoordelijk zijn voor, hoe langer het duurt voordat de klacht opgepakt wordt. Op Heijplaat is het niet anders dan elders, alleen heeft Heijplaat momenteel ook nog eens last van de zg. herstructurering, waardoor meer dan normaal ongebruikelijke situaties ontstaan waarbij in eerste instantie niet naar het belang van de bewoners gekeken wordt.