Stank- en vliegen soap

Al jarenlang is er sprake van toenemende druk van bedrijfsactiviteiten rond het dorp Heijplaat. Dat is op zich niet verwonderlijk, want de ligging tussen de havens brengt met zich mee dat er veel bedrijfsterreinen rond het dorp zijn en veel verkeer over de weg en over water.

Met de duurzame herontwikkeling van het gebied, die een kleine 15 jaar terug is ingezet, zijn de bewoners nadrukkelijk gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van het gebied omdat zij er wonen en aan den lijve ondervinden wat het is om in het gebied te wonen.

De laatste jaren is er sprake van overlast van twee vuil verwerkende bedrijven aan de rand van het dorp. Stank en vliegen zijn het gevolg en volgens de bewoners wordt er slecht gehandhaafd en gecontroleerd, kunnen de bedrijven gewoon hun gang gaan en worden hun klachten gebagatelliseerd.

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest, maar nog steeds wordt er naar het gevoel van de bewoners te weinig gelet op veiligheid en het veroorzaken van overlast en veel aandacht gegeven aan hoe bedrijven hun productie kunnen handhaven en zelfs verhogen ondanks dat ze niet aan vergunningsvoorwaarden voldoen nl. het voorkomen van veroorzaken van overlast.