Duurzaam projecten op het dorp

In en poging om Heijplaat duurzaam te herontwikkelen, zijn natuurlijk een heleboel projecten uitgevoerd die met duurzaam te maken hebben of verbonden zijn met het fenomeen duurzaam ontwikkelen. Op deze pagina staan ze op een rij met een kort commentaar. Projecten op het RDM Rotterdam terrein laten we hier buiten beschouwing, hiervoor verwijzen we naar de eigen website.
Naast de genoemde en omschreven projecten zijn er ook tal van pogingen gedaan van organisaties van buiten het dorp om de ontwikkelingen op het dorp te gebruiken om een eigen project uit te voeren. Keer op keer werd dan bekeken of het project in het voordeel was van het dorp of alleen in het voordeel van hen die het wilde uitvoeren cq neerzetten of vormgeven en wilden meeliften op de aandacht en de daarmee gepaard gaande financiële mogelijkheden.

Circelstad

Concept House Village

Duurzaam visie bewoners

Energie

Geleerde lessen

Groenkleed

Heijplaat Groen

IKS project

Nieuwbouw

Participatie rond duurzaam  ontwikkelen

Recyclen

Stadskuisen

Stichting Duurzaam

Stoom op Stroom

Straatverlichting