RDM

De RDM en Heijplaat zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden door het simpele feit dat het dorp vroeger van de RDM was. Woonde je op het dorp, dan werkte je voor de RDM. Nam je ontslag of ging je met pensioen, dan werd je geacht het dorp te verlaten.

In die dagen heette het de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Nu heet het Research, Design & Manufacturing. Onderwijs en bedrijven werken samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie of Building, Moving and Powering.

Een nieuw leven dus voor de RDM en natuurlijk heeft dat invloed op de herstructurering van het dorp, een proces waarin de termen  duurzaam en innovatief en adaptief bouwen veelvuldig gebruikt. De infrastructuur en de inrichting van het nieuwe dorp wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op het RDM Rotterdam terrein. Men heeft zelfs een tweede ontsluitingsweg aangelegd voor de bereikbaarheid van het RDM West terrein.

Helaas voor het dorp en de inwoners van het dorp gaan de belangen van de ontwikkeling van het RDM terrein voor, waardoor de bewoners het gevoel hebben dat er veel over hun hoofden heen gebeurt. Misschien dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Misschien wordt er eerst gewerkt aan de RDM, waarna het dorp wordt gebouwd en gevormd naar de wensen van de RDM. De huidige inwoners zijn daarbij overigens wel gesprekspartner, maar met de ontwikkeling van het RDM terrein is nu eenmaal iets meer geld gemoeid dan de ontwikkelingen van het nieuwe dorp. Voor een gedeelte zijn de oude bewoners al weg, maar er zit nog een gedeelte van de bewoners die hard vechten voor het behoud van de leefbaarheid op het dorp.

Voorheen was de RDM de verbindende factor voor de bewoners, in de toekomst zou de RDM wel eens de vervreemdende factor kunnen worden vanwege al het volk wat er voor de RDM komt dat niets heeft met het dorp.

Noot van de redactie: we zijn benieuwd hoe de naam zich gaat ontwikkelen. Zou het DE RDM blijven, of zal het RDM worden en gaat het lidwoord DE wegvallen?