rotonde

Met het aanleggen van de tweede ontsluitingsweg voor het RDM west terrein, is de route voor het vrachtverkeer naar de Eemhavenweg veranderd. Het vrachtverkeer kan niet meer over de Waalhavenweg direct naar de Eemhavenweg, maar moet via de nieuwe ontsluitingsweg om het dorp heen. Dat zou een verbetering moeten zijn voor de bewoners die aan die weg wonen, maar helaas hebben nog niet alle vrachtwagenchauffeurs begrepen dat ze een andere route moeten nemen en de overlast wordt nu veroorzaakt door vrachtverkeer dat zich klem rijdt in het dorp.
De volgende maatregel die door de heren geleerden is verzonnen is de aanleg van een rotonde aan het eind van de Waalhavenweg.

In onderstaande PDF kennisgeving aan de bewoners van het dorp. het gebruikelijke overleg over dit soort situaties is dus klaarblijkelijk echt afgelopen en de participatie is terug naar mededelingen vanuit instanties die hiermee bezig zijn.