Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is een bijzonder grote buurman van Heijplaat omdat Heijplaat omgeven is door havens en haventerreinen. Het Havenbedrijf heeft veel kapitale inbreng en zeggenschap over de meeste zaken die in, om en nabij de Rotterdamse havens gebeuren.
Natuurlijk is het havenbedrijf betrokken bij de ontwikkeling op het dorp, maar het dorp is een lastige factor in dit havengebied, want hier wordt de grens bepaald in wat wel en wat niet toelaatbaar is aan industriƫle activiteiten, overlast van diverse aard, veiligheid enz.. Natuurlijk moet daarbij niet over het hoofd gezien worden dat er op het RDM terrein steeds meer mensen dagelijks over de vloer komen voor opleiding, werk en recreatie.

Het havenbedrijf zette in het begin van de herstructurering direct een streep door de plannen om in de Heijsehaven wonen en werken mogelijk te maken. Het water moest en zou een havenfunctie houden, werken past daar uitstekend in maar wonen niet.
Op het voormalige platensorteerterrein dat aan de westkant van het RDM terrein direct aan het dorp grenst, zou een voorzieningencluster komen. Hier werd over gesproken totdat het voor het Havenbedrijf allemaal te lang ging duren en ze de vierkante meters konden verhuren. Dat is dus blijkbaar de hardcorebezigheid van het Havenbedrijf: het verhuren van vierkante en strekkende meters.
Tot overmaat van ramp kwam er een grote loods te staan op dat terrein, een ontwikkeling waar alle Stakeholders op tegen waren. Bewoners zijn er actief tegenin gegaan, financieel ondersteund door de deelgemeente, maar zij verloren het. Zij hadden niets tegen de komst van een loods van die afmetingen, maar wel tegen de plek waar de loods moest komen. Achteraf blijkt dat de toenmalige directeur van het havenbedrijf had gesteld dat die loods daar ging komen: PUNT UIT!. Wel lieten ze iedereen rennen om dit aan te vechten, waarmee ze lieten zien maling te hebben aan integraal duurzaam ontwikkelen van Heijplaat en het getuigd van weinig respect voor de manier waarop wij in dit land inspraak van partijen hebben geregeld.
Ook in de strijd tegen geluidsoverlast, het clusteren van vuilverwerkers die een potentieel gevaar vormen van de gebruikers en bewoners van het gebied bij calamiteiten, hebben de bewoners ontdekt in het Havenbedrijf geen goede buur of partner te hebben, maar een door de lokale overheid in het leven geroepen club die denkt een eigen onderneming te zijn met een formidabele PR machine die veel wat we maar liever niet moeten zien bedekt met de mantel der schoonheid.
Ook het Havenbedrijf trok zich terug uit de overlegstructuur m.b.t. de ontwikkeling van Heijplaat. De ontwikkeling op de RDM gaat goed, met het dorp is dat anders, maar daar heeft het Havenbedrijf verder geen boodschap aan en een punt zetten achter de overleggen over de ontwikkelingen op het dorp ontslaat het Havenbedrijf verder van enige maatschappelijke verantwoording voor de veiligheid van mensen die wonen in dit havengebied, maar ook voor de gebruikers van het RDM terrein en dat zijn er meer dan de twee duizend die er op het dorp wonen.