SENIORENMIDDAGEN RDM

Seniorenmiddag RDM     p/a  Georg Hegelstraat 18      3076 RG  Rotterdam                    

 

Beste oud-collega en iedereen die op andere wijze ooit verbonden is geweest aan de RDM,

ook dit jaar nodigen wij u van harte uit voor de   

 

Seniorenmiddag  RDM  op donderdag  11 oktober 2018

 in de   RDM Kantine  (zoals het Dokkaffee sinds vorig jaar heet), gevestigd in de voormalige Centrale Kantine op het RDM-terrein

Aanvang 14.00 uur               RDM KANTINE open: 13.30 uur

Het bijwonen van deze Seniorenmiddag is gratis. De consumpties zijn voor uw eigen rekening.

Wij hopen dat u op 11 oktober 2018  opnieuw of als nieuwe bezoeker onze gast wilt zijn en wij verheugen ons er op u te ontmoeten in de RDM KANTINE.

Het aantal bezoekers blijft groeien, vorig jaar waren dit er 125, waaronder  tot ons grote genoegen, een aantal nieuwe “oud-collega’s” en wij hopen dat dit ook dit jaar weer het geval zal zijn.

We weten dat het vorig jaar allemaal een beetje behelpen was met de ruimte, maar we hebben de garantie dat de Zaal in ieder geval voor ons is gereserveerd, maar we kunnen ook gebruik maken van de Kantine. Hoewel deze kantine niet gesloten zal zijn voor andere gasten, hebben we voldoende ruimte om er met elkaar een gezellig middag van te maken.

Zoals u weet hebben we geen eigen middelen behoudens een jaarlijkse gulle bijdrage van een van onze trouwe bezoekers, waardoor we in de gelegenheid zijn ook bezoekers die geen mailadres hebben, middels een brief uit te nodigen en de daarvoor benodigde postzegels te kopen.

We dachten dat we in 2018 onze 25e middag zouden organiseren, maar nader onderzoek leerde ons dat dit pas in 2019 zal zijn. 

Helpt u ons met een kleine bijdrage om er op donderdag 10 oktober 2019 iets bijzonders van te maken?

Op de seniorenmiddag staat hiervoor een  collectebus of spaarpot op de inschrijftafel bij Irene.

Heeft u nog vragen of eventueel suggesties voor deze middag, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden Gijs de Leeuw (0181-632877-gijsl69@ziggo.nl), André van Gelderen (010-4321431 a.j.gelderen@gmail.com) of  Irene van Wunnik010-7864509-irenewunnik@msn.com).   

Met vriendelijke groet,

foto's van 2014 klik hier

foto's van 2015 klik hier
foto's van 2016 klik hier

foto's van 2017 klik hier

foto's van 2018 klik hier

Houdt deze site in de gaten, want hier vemelden we wanneer er weer een seniorenmiddag wordt georganiseerd.