Smeerpijperij op Heijplaat

Op verzoek van een aantal Heijplaters wordt hier een begin gemaakt met het publiceren van de knok tegen de toenemende overlast van bedrijven, een verhaal dat langzaam de proporties aan begint te nemen van een soap.

brief van bewoners okt 2016

brief van bewoners mei 2017

Al jaren ergeren veel Heijplaters zich b.v. aan de groeiende groep recycle- en afvalverwerkende bedrijven aan de ingang van hun dorp. Buiten dat er de laatste tijd flink overlast is door die bedrijven, past het in de ogen van de bewoners  niet in de duurzame herontwikkeling van hun dorp en de naaste omgeving. Overlast wordt veroorzaakt door stank, vliegen, zwerfvuil en een overmaat aan ergernis omdat hun klachten niet gehoord worden.
Een groot gedeelte van de stankoverlast wordt veroorzaakt door een aanzienlijke productieverhoging van Suez, het bedrijf waar de meeste klachten over gaan.  Het is gebleken dat de installatie het huidige productieniveau niet aankan  zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving. Ook buurman van Gansewinkel die een loods waarin overlastgevende werkzaamheden werden uitgevoerd door brand is kwijtgeraakt, wordt er van verdacht door te gaan met het scheiden van huisvuil in de open lucht.
De allergrootste ergernis komt echter van de instanties die toezicht moeten houden en die ook vergunningen verleend: DCMR en de lokale overheid. Die instanties zouden moeten zorgen dat alles binnen de perken blijft als het gaat om overlastgevende activiteiten door bedrijven. DCMR loopt echter voorop als het gaat om het bagatelliseren van de klachten van omwonenden, verdraait feiten en is niet eerlijk als het gaat over het aantal meldingen van overlast. Onlangs werd zelfs gesteld door een medewerker van deze organisatie dat het een meteorologisch probleem is omdat de overlast er alleen is als de wind uit een bepaalde richting komt en ook opmerking als: u kiest er toch zelf voor om daar te gaan wonen? zijn voor de bewoners van het dorp onverteerbaar.
Dan is er ook nog eens een politiek die weinig of niets wil betekenen voor de inwoners van hun stad en liever de andere kant op kijkt of er niet ergens een lintje doorgeknipt kan worden om het grote publiek te laten geloven hoe goed Rotterdam als meest innovatieve stad van Europa bezig is met de duurzame ontwikkeling. De inwoners van Heijplaat weten na 14 jaar duurzame ontwikkeling op hun dorp wel beter.
Bewoners die geleerd hebben hoe de vork in de steel zit omdat zij al meer dan 10 jaar onafgebroken bezig zijn met de herstructurering van hun dorp en het gebied en goed geïnformeerd zijn als het gaat om duurzame ontwikkelingen wereldwijd, worden bestempeld als tegendraads en lastig en vervolgens vakkundig en weloverwogen monddood gemaakt. De dialoog is ver te zoeken en de participatie wordt hiermee een farce majeur.
In de ogen van de bewoners moet deze smeerpijperij stoppen. Het gaat hierbij niet alleen om Heijplaat, het gaat ook om wat er b.v. gebeurt met de bewoners van de Wielewaal en hoe de ontwikkeling op Rozenburg met het verlenen van vergunningen de verkeerde kant op gaat. En dan wil deze stad straks op Zuid grootschalig bezig gaan met Zuidplein en het gebied rond de Kuip? Als de manier van werken vanuit het stadhuis niet verandert, voorzien de Heijplaters een grote ramp voor heel Zuid.