Deze pagina is in de maak, elke keer een stukje. Heijplaters worden gevraagd als zij iets weten wat hier niet te vinden is om het op te schrijven en op te sturen naar info@heijplaat.com. Een kijken of we het verhaal compleet kunnen krijgen hoe het rijke verenigingsleven op Heijplaat ten onder is gegaan of om zeep is geholpen. Alles is welkom.

In de RDM tijd had Heijplaat een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dat was niet gek. De bewoners waren niet alleen buren van elkaar, maar ook collega's.Het dorp was van de werkgever, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, en die had er baat bij dat alles goed ging met de werknemers.
De RDM bepaalde alles, sponsorde, zorgde voor onderdak voor de clubjes en verenigingen en iedereen was gelukkig. Wilde je niet bij de ene club, dan kon je wel bij de andere terecht, maar met elkaar werd er een gezellige boel van gemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oude Heijplateres heimwee hebben naar die tijd.
De omstandigheden zijn nu anders. Er geen grote suikeroom meer die alles ondersteund. De suikeroom ging failliet en Heijplaat kwam in handen van woningbouw corporaties en gemeente ambtenaren en - bestuurders. Hierdoor ging het bergafwaarts met het verenigingsleven. Na de sluiting van de werf was er ook sprake van leegloop en de leeggekomen woningen werden verhuurd aan buitenstaanders die niets hadden met het gezellige Heijplaat, maar ze kwamen af op goedkope woningen.

De herstructurering van het dorp gaf weer hoop. Er werd uitgebreid gepraat over hoe het allemaal ingericht moest worden en voor de verenigingsleven op het dorp kwam er een voorzieningen cluster, een soort van dorpshuis met daarin plaats voor de supermarkt, gymzaal en ruimte voor de buurtvereniging die op dat moment de grootste en meest actieve vereniging was op het dorp. De accomodaties van de jongerencocieteit de Kolk en de Buurtvereniging werden gebruikt om niet. De verenigingen hoefden geen huur te betalen. DE accomodatie van de Buurtvereniging was eigendom van de vereniging en de jongeren hadden een goede overeenkomst met het OBR, de beheerder van het onroerend goed in de stad Rotterdam.

Vanaf het begin van de herstructurering was het oorlog rond de accomodaties. Het verenigingsleven ondervond grote hinder van de leegloop, het aantal kadervrijwilligers die nodig zijn voor besturen, liep hard terug en de grote partijen in de herstructurering, Woonbron, Deelgemeente Charlois en het Havenbedrijf gingen elk hun eigen plas doen over een voorzieningenplan. Er werd minimaal geluisterd naar de wensen van de bewoners en het ging dan ook in een rap tempo achteruit.
Wijkgebouw
Al snel werk het wijkgebouw gesloopt omdat het plaats moest maken voor nieuwbouw. Hiemee verloop Heijplaat kantoorruimte voor de vereniging van wijkbewoners en voor het opbouwwerk op het dorp. Er stond een mooi biljart in het pand dat helaas sneuvelde toen de mannen van woonbron de tafel naar een veilige plek zouden brengen. De toenmalige portefeuillehouder beloofde een andere, maar die is er nooit gekomen. De mannen biljarten nu in de Huiskamer op een met eigen middelen aangeschaft biljart. Met de sloop verdwenen ook de twee dames van het dorp die de boel elke dag open deden. Het dorp kon er terecht voor een bak koffie of een ouwehoerpraatje, er stond een kopieermachine en er waren twee zalen die gebruikt werden voor overleg, feesten en partijen.

Pand jongerencocieteit dee Kolk
Zoals over is jongerenwerk een verhaal apart. Jongeren veeranderen met de tijden die veranderen en toen de herstructurering van strat ging was het al moeilijk voor de jongeren om het hoofd boven water te houden. Als geen ander waren zij slachtoffer van de veranderende structuur op Heijplaat en moesten ze gaan doen wat de jongeren op Heijplaat nog nooit gedaan hadden: zelf het hoofd boven water houden, niet alleen met activiteiten, maar ook financieel- organsatorich technisch gezien moesten ze nu zelf hun boontjes doppen. Chill-inn maakte ook gebruik van de ruimte met de jongens en meisjes die nog niet naar "De Kolk" mochten. De twee besturen konden niet overweg met elkaar, waardoor het allemaal nog een extra rammelde. Op advies van de toenmalig gebiedsmanager van de deelgemeente werd de subsidie voor de jiongerenverniging ingetrokken en niet lang daarna stond het pand leeg.

 

Verenigingen

In dit menu vindt u informatie over de verenigingen, stichtingen en andere clubjes die actief zijn op het dorp. De redactie van heijplaat.com probeert zo veel mogelijk update te zijn, maar is daarbij afhankelijk of veranderingen wel of niet worden doorgegeven. Vanaf deze pagina linken we door naar andere pagina's op deze site waar de vereniging vermeld staat met gegevens en eventuele links naar eigen sites of Facebook pagina's. Verder zijn er op deze site ook foto's te vinden van activiteiten. Waar het de redactie ontbreekt aan gegevens is vanaf deze pagina geen link gemaakt.

Archief Historisch Heijplaat Stichting
Buurtvereniging
Culturele Commissie Heijplaat
Duurzaam Heijplaat Stichting
Heijse Bazar
Huiskamer
Kinderboerderij de Heij
Kunsteiland Stichting Quarantaine Inrichting
Lawine Stichting Quarantaine Inrichting
Muziekvereniging Dockyard
Ruilpunt
Vereniging van Huurders Heijplaat
Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat
Verhalenboot Stichting
Voetbal RDM
Wik turnvereniging 
Zeekadetten