aanvraag vergunning uitbreiding activiteiten Renewi

Er is een aanvraag ingediend door afvalverwerker Renewi. Het gaat om uitbreiding van de activiteiten. Renewi is een Engels bedrijf die Van Gansewinkel heeft overgenomen. Er is de laatste jaren echter te vaak sprake van overlast van het betreffende bedrijf en de buurman, eveneens een afvalverwerker. De beide bedrijven hebben het voor elkaar gekregen dat ze zelfs een apart dossier hebben bij DCMR, de waakhond die gaat over controle bedrijfsvoering en handhaving met betrekking tot vergunningsvoorwaarden.
Veel bewoners van Heijplaat zijn niet blij met deze bedrijven aan de ingang van het dorp. Ze veroorzaken veel overlast met o.a. stank en rondslingerend afval in de openbare ruimte. Normaal gesproken zou het de vereniging van wijkbewoners zijn die hierover een discussie aan gaat in de reguliere overleggen die gevoerd werden over de ontwikkeling van de wijk. Zij zijn de partij die namens de bewoners eventueel bezwaar maakt tegen het verlenen van de vergunningen. Het stedelijk bestuur besloot echter in 2016 dat de participatie in de stad anders geregeld wordt en daarna lag elke vorm van overleg stil. De vereniging van wijkbewoners is sindsdien vleugellam omdat alle middelen die ze hadden om hun werk te kunnen doen, werden weggenomen.
Toch hebben een aantal actieve bewoners gemeend te laten merken dat ze het niet eens zijn met de gang van zaken. Er wordt gesproken over uitbreiding van activiteiten in plaats van het zoeken naar een oplossing voor de huidige problematiek!
In de pagina's brief aan de bewoners  en voorbeeld zienswijze kunt u zien waar het over gaat en wat u kunt doen mocht u dat willen. Voorbeeld zienswijze is een voorbeeld, u kunt natuurlijk zelf argumenten toevoegen en weghalen. U kunt de tekst van de site eenvoudig kopieren en plakken, daarna kunt u de tekst gewoon bewerken en printen.