Vernieuwing

Al lang is er sprake van gerstructurering en vernieuwing op Heijplaat. Het dorp behoorde vroeger aan de Rotterdamse Scheepsbouw Maatschappij en veel zaken herinneren nog aan die tijd. Maar dat was vroeger. De scheepsbouw is weg en daarmee ook de overduidelijke functie van het dorp. Nu kan iedereen er komen wonen, terwijl je vroeger echt bij de werf moest werken om er te wonen.

Ergens rond 2004/2005 waren er grootscheepse plannen met het dorp, ook de restanten van de werf moesten plaatsmaken voor woningbouw. Nu, na veel voortschrijdend inzicht en veranderende plannen, zijn er grootse plannen met de restanten van de werf, sterker nog, hier is hard aan getrokken om er een Campus en bedrijventerrein van te maken, klik hier van te maken en het havenbedrijf verhuurt weer stukken terrein en de bedrijvigheid keert weer terug in de lange tijd rustig gebleven Heijse haven. Hiermee komt er ook meer reuring en het wonen op Heijplaat wordt weer echt wonen middenin één van de grootste havens ter wereld met alle voor- en nadelen van dien. De verandering en de vernieuwing voor het dorp zit hem dus vooral in het bijstellen van de plannen en de planning. Alles verandert opportuun mee met de tijden en de mogelijkheden. In de dynamiek van de omgeving weten de bewoners nooit wat er volgend jaar de woonomgeving bepaald. De PR en de werkelijkheid liggen hier nog wel eens mijlenver uit elkaar.

De vernieuwing van het dorp is lange tijd achtergebleven op de ontwikkeling van de RDM. Ambities waren er 10 jaar geleden volop, maar de praktijk bleek een stuk weerbarstiger. Na het besluit om de oude restanten van de werf weer nieuw leven in te blazen, was het dorp plotseling niet meer interessant. De woningbouwcorporatie Woonbron die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het nieuwe dorp, kwam uiteindelijk de beloftes van toen ook niet meer na en verschuilt zich achter nieuwe regelgeving vanuit de overheid. De bewoners bleven teleurgesteld achter. Het dorp was gedeeltelijk gesloopt, maar de beloofde duurzame adaptieve nieuwbouw bleef uit. Toen gemaakte afspraken golden klaarblijkelijk niet meer. Het dorp voelt zich vreselijk in de steek gelaten en moet machteloos toezien en afwachten op andere tijden of nieuwe investeerders. 23 april kwam er goed nieuws wat de nieuwbouw aangaat klik hier

De enige partij die van meet af aan er echt bovenop zit, zijn de bewoners die in de loop van de jaren hun pappenheimers hebben leren kennen. Zij snappen als geen ander de aantrekkelijke kanten van het gebied en zien al jaren in hun directe omgeving waarom Nederland BV het niet goed meer doet. Zij ontwikkelden een goede kijk op de zaken in hun dorp en legden onlangs als enige partijvan alle stake holders een lange termijn visie neer voor de verdere ontwikkeling van het dorp: Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hier