vliegen op Heijplaat landelijk nieuws

Al een eeuwigheid klagen de bewoners erover: stank en vliegen, afkomstig van het " Waalhaven complex " waar recycleboeren Renewi en Suez een aardige stapel vuil en afval sorteren voor verdere verwerking elders en transport. De bewoners geven al heel lang aan niet gelukkig te zijn met de ontwikkelingen langs de Waalhavenweg. Een opeenhoping van dit soort bedrijven geeft overlast en situaties. In 2016 alleen waren er vier branden bij van Gansewinkel, het voormalige Renewi. Klachten van bewoners worden voor het gevoel van de bewoners flink gebagatelliseerd. Maar de bewoners blijven erop wijzen dat als het  daar een keer echt verkeerd gaat, een Moerdijk scenario niet ondenkbeeldig is. In dat geval zitten de inwoners van het dorp en de bezoekers van het RDM Rotterdam terrein als ratten in de val. De bedrijven liggen aan de enige toegangsroute naar dorp en RDM. De bewoners zijn op zich blij met de ontwikkelingen op het RDM terrein. Het Havenbedrijf Rotterdam mikt op 6.000 tot 8.000 bezoekers per dag op het terrein. In de ogen van betrokken bewoners moeten de instanties die daaraan werken dan ook garant staan voor de veiligheid van hun bezoekers. Dat gebeurt nu te weinig. Men wil wel scoren maar moffelt een gedeelte van de opgaaf te makkelijk onder tafel.
"Laten we hopen dat we op die manier nooit het landelijk nieuws halen." was de uitspraak van een betrokken Heijplater, "dit is al erg genoeg. Wat aan de Waalhavenweg gebeurt heeft weinig te maken met Heijplaat en omgeving duurzaam herontwikkelen. Sommige inwoners moeten leven alsof ze naast een vuilnisbelt wonen. Met het warme weer krijgen ze voor de zoveelste zomer op een rij het irritante probleem van de vliegen erbij......en weer is toegezegd dat er een onderzoek komt."

klik hier  bij 13 minuut en 50 seconden