laatste update augusus 2016

GLOBAAL OVERZICHT VOORZIENINGEN

Eens was Heijplaat een dorp met veel voorzieningen en er was een bloeiend verenigingsleven ondersteund en in stand gehouden door de scheepswerf die er baat bij had een tevreden gemeenschap te hebben in het dorp. Sinds de herstructurering begonnen is, is het ondanks de vele beloftes van de stakeholders bergafwaarst gegaan met de voorzieningen. Ook hier kan een soap over gemaakt worden.

Hieronder een overzicht (zoveel mogelijk op alfabetisch volgorde) wat er wel en niet aan voorzieningen is op het dorp. Kunt u er een of meer bedenken die niet op deze lijst vermeldt staan maar redelijkerwijs wel vermeld zou moeten worden: stel ons op de hoogte, rechts bovenin uw scherm zit de link voor contact.

Er is een apotheek

Er is artistiek volk op het dorp

Er is een Stichting Archief Historisch Heijplaat

Er is een autosleutelclub

Er is een verse bakker

Er is een bewoners/huurdersvereniging

Er is geen brandweerkazerne

Er is geen buitenschoolse opvang, de school heeft wel adresjes waar dat geregeld kan worden

Er is een buurtvereniging

Er is een mooie boulevard aan een rustige haven

Er is geen dokter

Er is een galerie

Er is geen groenteboer

Er is een Huis van de Wijk in de maak

Er is een thuis kapster

Er is zijn geen kerkdiensten

Er is geen kroeg

Er is een kinderboerderij

Er is een lunchroom

Er is geen melkboer

Er wordt nieuwbouw gedaan

Er is opbouwwerk

Er is openbaar vervoer klik hier

Er is geen pinautomaat meer

Er is geen politiebureau

Er is geen politiepost

Er is een restaurant

Er is een ruilwinkel

Er is een basisschool

Er is geen slager

Er is geen speeltuin

Er zijn spreekuren woningbouwcorporatie

Er was een supermarkt, deze stond zwaar onder druk en exploitant is op een schandalige manier in de steek gelaten door de grote partijen in de herstructurering van het dorp die toegezegd hadden met z'n allen te zullen investeren in deze voor het dorp belangrijke voorziening. klik hier

Er is een turnvereniging

Er is een voetbalvereniging

Er is een volkstuinenvereniging

Er is geen ziekenhuis