laatste update september 2016

Waalhaven

Toen de haven in 1934 geopend werd, was het de grootste met de hand gegraven haven in Europa. In vroeger dagen was er op de zuidzijde van de Waalhaven een vliegveld. voor meer info klik hier

In 1920 werd het vliegveld Waalhaven geopend, slechts 2 maanden na de opening van Schiphol!

Waalhaven
De luchtvaart werd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw omgeven door een aura van avontuur, niet voor niets volgde heel Nederland de verrichtingen van de Uiver in 1934 nauwgezet.

Het vliegveld Waalhaven was al snel en succes en de trots van de Rotterdammers. De toen nog jonge KLM voerde vele vluchten van en naar Rotterdam uit en overwoog zelfs het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Al snel zag het gemeentebestuur de noodzaak van meer ruimte voor een vliegveld binnen de stadsgrenzen, en bovendien kregen de gemeentes Rotterdam en Den Haag de opdracht van het Rijk om gezamenlijk te werken aan de bouw van een luchthaven in de polders ten Zuidoosten van Delft. Nog decennia lang zouden deze lokaties door de historie van de Rotterdamse luchtvaart verweven blijken: het betrof de polders Laag Zestienhoven en Schieveen. Rotterdams chauvinisme en Haags talmen verhinderden een slagvaardig gezamenlijk optreden en in 1938 kreeg de gemeente Rotterdam toestemming van de Rijksoverheid om in het gebied Laag Zestienhoven een nieuwe luchthaven te bouwen; Waalhaven kreeg in 1939 een zuiver militaire bestemming en werd gesloten voor de burgerluchtvaart.

In de meidagen van 1940 werd hevig gevochten op en rond het vliegveld Waalhaven en het waren uiteindelijk de Nederlandse strijdkrachten die het vliegveld en de nabij gelegen Koolhoven vliegtuigfabrieken vernietigden om te voorkomen dat het complex in handen van de Duitsers zou vallen.

Na de bevrijding in 1945 bleek herbouw van het vliegveld Waalhaven niet mogelijk, reden waarom het plan uit 1934 voor de bouw van een luchthaven in de polders ten noorden van de stad, opnieuw uit de kast werd gehaald.

Rond de Waalhaven vestigde zich allerlei bedrijven. In het verleden de GEM, de Graan Elevator Maatschappij, er was een kolencentrale, dus Frans Swartouw was van de partij en aan de zuidzijde ontwikkelde zich een indutrieterrein. Veel binnenvaart vond er een wachtplaats en het was een komen en gaan van schepen die aan de kades of op de boeien lagen. Dan kwamen de kranen of de elevators langszij en werd er op die manier gelost.

Er was een smalle tweebaansweg aan de westkant die naar Heijplaat ging. Het was niet altijd schoon! Graan en kolengruis door elkaar vervuilden de lucht in de tijd dat men nog nooit gehoord had van overlastgevende activiteiten en lang hebben passagiers en bestuurders in auto's zitten honken en bonken op de keienkoppen die dienden als plaveisel.

Een van de dingen die nog lang herinnert heeft aan die tijd is het skelet van de oude centrale, waar nu  Suez is gevestigd  klik hier. De centrale is al lang niet meer, maar het skelet heeft er nog lang gestaan als herinnering aan vervlogen tijden. Onlangs werd ook dat gesloopt.

laatste update september 2015                                                                               

Waalhaven

Algemeen: De Waalhaven ligt ten oosten van het dorp Heijplaat en is gegraven als crisisprojest in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Toen de haven geopend werd, was het de grootste met de hand gegraven haven in Europa en dat is'tie nog steeds. De Waalhaven is nog steeds in gebruik.

Actueel: link om te zien welke schepen momenteel in de Waalhaven zijn afgemeerd klik hier

Beelden en Film

Documentaire Waalhaven klik hier

Foto's Waalhaven klik hier

Als je in Heijplaat woont is de Waalhaven zo goed als in de achtertuin er is altijd wel een bankje om even van het uitzicht te genieten of om te kijken hoe ze een containertje afzetten klik hier 8 minuten,
Er is door de havenactiviteiten altijd leven in  de brouwerij, ook gedurende de nachtelijke uren. De meeste inwoners van het dorp Heijplaat zijn het wel gewend en slapen er gewoon door heen. Alleen als het 's zomers warm is, kan het op sommige plekken erg hinderlijk zijn. Hier een filmpje uit oktober 2015, laat zien en horen hoe het nachtleven op Heijplaat door de Waalhaven bepaald kan worden klik hier 9 minuten.

Foto's 2007

in 2007 is er een aanvang gemaakt om een kantorencomplex aan de Zuid Oostkant van de haven te realiseren. Het is de vraag of dat echt noodzakelijk was, maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als er niet gebouwd wordt en eerlijk is eerlijk, ze zijn 's avonds een plaatje om te zien vanwege de fraaie verlichting.
meer info over dat verhaal klik hier
Zak even rustig onderuit om mee te kijken naar de voorbereidingen in en rond de Waalhaven voor de drie kantoorflats. Waalhaven Zuid Oost 2007 in drie delen klik hier deel 1, klik hier deel 2, klik hier deel 3.
Verkeer bij de ingang poort ECT, industriele bedrijvigheid Waalhaven, vrachtverkeer klik hier

laatste update 4 oktober 2016

Waalhaven

hier het bestemmingspaln Waal- Eemhaven, de moeite van het bestuderen waard als u op Heijplaat wilt gaan wonen.
Er is door de bewoners protest aangetekend op een aantal onderdeln van dit concept bestemmingsplan.