Waalhavenweg

 

De Waalhavenweg is de enige toegangs- en uitvalsweg van Heijplaat/RDM. De Waalhavenweg biedt een veranderend beeld in een veranderende wereld. De omgeving van de weg geeft duidelijk aan dat Heijplaat middenin de bedrijvigheid ligt en laat voor een goede kijker ook de duurzame integrale ontwikkeling van onze wereld zien. Voorheen was een grote elektriciteitscentrale het toonaangevend beeld, nu zijn het containers, een enorme hoeveelheid aanwijzingsborden en in toenemende mate recyclebedrijven met bergen afval en de daarbij vrijkomende luchtjes, die het beeld bepalen.

Natuurlijk wordt er voor de nieuwbouwwoningen die op het dorp moeten komen en verkocht moeten worden aangegeven dat het stoer is om middenin de havens te wonen. Het is echter een feit dat bewoners van het gebied vroeger minder moeite hadden met overlast veroorzaakt door de bedrijvigheid in de omgeving dan tegenwoordig. Heijplaat bestond natuurlijk al lang voordat de Hinderwet werd uitgevonden. Voor het dorp midden in de havens gelden dan ook zg. opgerekte waarden als het gaat om geluidsoverlast, fijnstof belasting enz.. Helaas is er de laatste tijd in toenemende mate sprake van overlast van geluid, stank en vliegen en een groot deel van deze overlast komt van bedrijven langs de Waalhavenweg. Bewoners hebben veel gedaan om dit bespreekbaar te maken en te komen tot een integrale aanpak van dit probleem in het belang van iedereen en vooral in het belang van de duurzame ontwikkeling van het gebied. In die duurzame ontwikkeling past klaarblijkelijk wel het afgeven van vergunningen voor recycle bedrijven, maar niet het handhaven van regels zoals in convenanten, afspraken, vergunningen en wetten is vastgelegd.

Nu weten de bewoners overwegend wel wat voor risico ze lopen door in dit gebied te wonen. Zij blijven echter aanhoudend vragen om een risico-inventarisatie van het gebied en een evacuatieplan in geval van bijvoorbeeld een ramp als in Moerdijk 2011. Dan is de Waalhavenweg van groot belang. Voor de bewoners werd echter alleen maar steeds duidelijker dat we in een overgereguleerde wereld leven, maar dat wetgevers, handhavers en controlerende instanties, ambtenaren en bestuurders de belangen van bedrijven hoger in hun belangen vertegenwoordigingslijst hebben staan dan het belang van bewoners en bezoekers van het gebied. Maar het gaat de bewoners niet alleen om hun eigen veiligheid, maar vooral ook om de veiligheid van de toekomstige 6000 gebruikers van het RDM Rotterdam terrein die als ratten in de val zitten mocht er iets gebeuren en die ene uitvalsweg die het gebied rijk is niet gebruikt kan worden omdat bv. juist daar stront aan de knikker is. Volgens de geleerden van het Havenbedrijf kunnen deze mensen wel per boot geëvacueerd worden.

Waarom dit hele verhaal bij de Waalhavenweg?

De Waalhavenweg kan gezien worden als graadmeter voor de ontwikkeling van onze wereld van morgen. Het ontwerp bestemmingsplan Waal- Eemhaven werd onlangs gepresenteerd. In bijgaande PDF de inhoud van dit ontwerp bestemmingsplan.

Hierin staat de koers van het Havenbedrijf uitgebreid beschreven. De Waalhavenweg loopt dwars door dit gebied. Tijdens een bijeenkomst waarin bewoners, belanghebbenden en belangstellenden vragen konden stellen over het ontwerp bestemmingsplan, dat rammelt omdat gegevens en aannames worden gebruikt die al lang achterhaald zijn, kwamen de inwoners van Heijplaat in grote getale opdagen met veel vragen die NIET beantwoord konden worden door de aanwezige professionals. Hieruit blijkt dat als alles op papier gezet wordt in metersdikke plannen met honderden pagina’s vage tekst en talloze bijlages, de officiële instanties het allemaal wel best vinden omdat niemand de moeite neemt het hele ontwerpplan te bekijken. Een instantie als het Havenbedrijf kan op die manier gewoonweg zijn/haar gang kan gaan met een onwenselijke inrichting van de terreinen rond de woonwijken in de havens. De bewoners van heijplaat spitten het plan wel helemaal door, door taken te verdelen. Op die manier kwamen er vele vragen naar boven die onbeantwoord bleven. De Waalhavenweg is in de ogen van de bewoners van het gebied zo’n onwenselijk en in potentie gevaarlijk stukje geworden met een toenemend aantal recycle bedrijven die het naleven van de regels, wetten en vergunningsvoorschriften minder belangrijk vinden dan het nakomen van lopende contracten. Helaas is dat laatste niet alleen een constatering van bewoners die in toenemende mate teleurgesteld zijn in het duurzame aspect van de gebiedstrasitie van Groot Heijplaat, maar een wetenschappelijk onderbouwd feit zoals blijkt uit een onderzoeksrapport dat te zien is in de bijgaande PDF.

!