Wateroverlast

Heijplaat ligt buitendijks, maar als het gaat over wateroverlast op het dorp, komt de meeste ellende door hemelwater. We weten allemaal dat er tegenwoordig steeds vaker veel hemelwater valt in korte tijd. Dat water moet afgevoerd worden en dat is op Heijplaat niet altijd optimaal, ondanks dat het open water aan alle kanten kort bij is. Toch is er regelmatig sprake van puur overlast.

Na veel klagen door de bewoners van Heijplaat zijn diverse instanties overgegaan tot het uitgebreid schoonmaken van het rioleringssysteem. Dit helpt iets, maar het is nog niet zoals het zijn moet. Momenteel wordt er nieuw gebouwd op het dorp en omdat het dorp buitendijks ligt wordt er "adaptief" gebouwd, hetgeen in  houd dat het maaiveld wordt opgehoogd omdat men in de komende tijd rekening moet houden met een stijgende zeespiegel . Dat adaptief bouwen houdt echter in dat het oude dorp straks bij hefige regenval ook het water van het nieuwe dorp krijgt te verwerken.

In het verleden is er in het kader van de herstructurering wel gesproken over de te nemen maatregelen en er zijn zelfs onderzoeken verricht naar het hoe en wat daarvan, maar door het vananderen va personele bezetting bij gemeente en woningbouwcorporatie en niet te veregeten de andere kopstukken in de gemeentelijke politiek, lijkt het of de noodzaak van een goede aanpak van deze problematiek weer ergens onderin een bureaula is verdwenen. Zoals wel vaker gebeurt steken de verantwoordelijke instanties vooralsnog liever hun kop in het zand dan dat de zaak integraal en adequaat aangepakt wordt.

Nu staat wel vernieuwing van het huidige rioleringstelsel over een paar jaar op de planning en de begroting van de gemeente, dus wachten de bewoners rustig af hoe dit probleem integraal en duurzaam wordt aangepkt door de daarvoor verantwoordelijke instanties. De bewonersvereniging heeft in 2014 een enquette onder de bewoners gehouden over de wateroverlast. De uitslag van deze enquette levert gegevens op die nu als nulmeting gebruikt worden als er straks gekenen wordt naar de nieuwe situatie.  

over gemeentelijk aansprakelijkheid bij wateroverlast klik hier