Wet Milieubeheer

In Nederland is de wet milieubeheer ( vroeger heette dat de Hinderwet) van kracht die zegt hoeveel hinder bedrijven mogen veroorzaken voor de omgeving. klik hier voor een uitgebreide uitleg wat die wet precies inhoudt en hoe de regelgeving werkt.

Heijplaat is een leuk dorp en een toffe plek om te wonen. Het ligt midden tussen de havens van Rotterdam. Daar is veel bedrijvigheid. Die bedrijvigheid brengt overlast met zich mee.
Voor de inwoners van Heijplaat moeten bij de les blijven om te voorkomen dat die overlast niet uit de hand loopt. In de praktijk schiet de wet milieubeheer die de bewoners van het dorp en gebruikers van de RDM Rotterdam hier en daar flink te kort. De bewoners klagen regelmatig over stank, vliegen, een te hoog geluidsniveau en vrachtverkeer door de smalle straatjes van het dorp. Vergunningverleners, handhavers en bestuurders van de stad doen achter net of hun neus bloedt. Als er door de bewoners op wordt aangedrongen om iets aan de situatie te doen, kijken de officials een beetje wazig en verschuilen zich achter het gebruikelijke spelletje van het houden van een voorlichtingsbijeenkomst, waarin gewezen wordt naar elkaar als het gaat om verlening en handhaving, elkaar in dekken als het gaat over vragen over verlening en handhaving en vervolgens tot de conclusie komen dat er weinig tot niets aan te doen is, zodat adequate maatregelen die genomen zouden moeten worden om de situatie leefbaar te houden gewoon uitblijven.

Een veel gehoord argument om de bewoners te sussen is: "dan had je er niet moeten gaan wonen." Veel oud bewoners van Heijplaat snappen de klachten niet: "vroeger hadden we ook overlast en toen klaagde niemand!"  Volgens velen die zich bezig houden met de duurzame ontwikkeling van het gebied waarin gewoond wordt en waarin vele gebruikers van het RDM terrein hun dagelijkse bezigheid uitvoeren, is het echter van belang dat er met meer aandacht wordt gekeken naar de klachten wil de stad Rotterdam kunnen waarmaken dat ze bezig zijn met structurele integrale duurzame ontwikkeling van stad en havens. Als er besloten is dat er in het gebied gewoond en gewerkt kan worden, moet de veiligheid van de mensen die er wonen en werken ook gegarandeerd zijn. Daarvoor is o.a. de Wet Milieubeheer.

In dit menu wordt uiteengezet hoe de situatie in het haven dorp Heijplaat is als het gaat om gemak en ongemak van de omliggende bedrijvigheid.