Vliegenoverlast

juli 2019:

Al jarenlang heeft een groot gedeelte van Heijplaat last van vliegen.
Voor de inwoners van Heijplaat staat als een paal boven water waar het vandaan komt. Er zaten twee grote afvalverwerkers aan de ingang van het dorp. Eén is er inmiddels vertrokken, maar de grootste ellendeling zit er nog: Seuz.
Ellelange gesprekken, beloftes, offiele onderzoeken en de daarbij behorende rapportages hebben nog geen oplossing weten te bieden en men kon maar niet vinden waar de beestjes vandaan kwamen.

Onlangs waren er klachten over vliegen in IJsselmonde. Na onderzoek bleek dat de vliegen kwamen uit drie duwbakken die langs het Eiland van Brienenoord afgemeerd lagen en die bakken zijn afkomstig van: Suez! Het werd ze klaarblijkelijk te heet onder de voeten op Heijplaat, dus dan maar een plekkie opzoeken waar niet zoveel mensen wonen. Helaas voor het bedrijf een foute inschatting.

Dan zou je zeggen dat hiemee de zaak is opgelost. Als het zo makkelijk zou zijn dan moet er eens naarstig onderzoek gedaan worden naar de inrichting van onze samenleving en de manier waarop zeker door de zg. milieutechnisch innovatieve bedrijven (waarin Suez volgens eigen zeggen koploper is klik hier) gewerkt kan worden wordt aan de “verwerking” van ons afval. Hoe kunnen vergunningverleners en handhavers dit zo lang laten gebeuren?

Het is overduidelijk dat Suez boter op het hoofd heeft. Ze hebben niet alleen de inwoners van Heijplaat veel ongeoorloofde overlast bezorgd – we twijfelen namenlijk ernstig aan het feit of het op deze manier opslaan van de te verwerken vuiligheid onder de vergunning van het bedrijf valt (red) – maar ze hebben de maatschappij behoorlijk op kosten gejaagd, denk aan georganiseerde bijeenkomsten en onderzoeken die jarenlang hebben voortgeduurd, inloopuren die wekelijks worden gehouden waar men sampels van vliegen in kon leveren zodat het KAD een idee kon krijgen over waar en welke vliegen het betrof, enz. en anderen (bijvoorbeeld Kinderboerderij de Heij) met mede schuld en daardoor veel werk hebben opgezadeld.
Dat alles terwijl het bedrijf moet hebben geweten waar de ellende vandaan kwam. Nu komt de aap uit de mouw. De tijd is wel gunstig overigens. Ze beloven nu plechtig geen duwbakken meer af te meren waarmee iedereen tevrede met vakantie kan. Tegen de tijd dat iedereen weer terug is en in september de draad weer oppakt, is dit allang weer vergeten of beland makkelijk onder in de la en omdat Seuz wederom beterschap beloofd komen ze er waarschijnlijk weer goed mee weg. klik hier

Voor Heijplaat is het nog niet klaar. Bewoners worden niet vrolijk van de situatie. Stank en vliegen is hun deel terwijl het bedrijf zichzelf op de borst klopt dat ze koploper zijn en azen op duurzaam leiderschap.
Maar het is nog steeds niet meer dan een vuilnisboer die geld pesrt uit onze afvalstroom. Daarbij worden ze blijkbaar niet gehinderd door enige zelfkritiek, houden ze weinig tot geen rekening met hun omgeving of vergunningsverplichtigen, laten zien technisch niet in staat te zijn hun troep en stank te beheersen en investeren onvoldoende om de problemen die er zijn op te lossen. Liever betalen ze een boete en hopen dat die stomme bewoners eindelijk ophouden met klagen, want geen klachten betekend geen probleem. Voor veel bewoners van Heijplaat mag Seuz opvliegen!

april 2019:

Vanaf deze week houdt de gemeente samen met onderzoeksbureau KAD elke week een inloopspreekuur in De Huiskamer aan de Heysekade 1.
Tijdens het inloopspreekuur kunnen bewoners monsters inleveren of vragen stellen over de aanpak van de vliegenoverlast op Heijplaat.
Ook is het mogelijk om individuele kwesties voor te leggen. Zo nodig gaat een medewerker van het KAD met bewoners mee om een visuele inspectie op locatie uit te voeren.
Het spreekuur is toegankelijk voor iedere bewoner van Heijplaat. Vooraf aanmelden of een afspraak maken, is niet nodig.
Als bewoners niet naar het spreekuur kunnen komen, kunnen de monsters thuis bij de mensen opgehaald worden.
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden door een e-mail te sturen naar vliegenoverlastSB@rotterdam.nl.

Deze informatie staat inmiddels op de gemeentelijke website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/

Nog aanvullend: op de bewonersavond van 10 april werd de wens geuit om ook ’s-avonds of op een andere dag, monsters te kunnen inleveren.
Die wens wordt meegenomen. Er is ook op de avond aangegeven dat als blijkt dat daar inderdaad een ruime vraag naar is (bijvoorbeeld doordat we veel aanvragen via het mailadres krijgen), er een keer een moment op een avond georganiseerd wordt.
Maar in eerste instantie houden we het op woensdag, van 12 tot 13.

april 2019 uitnodiging door gemeente voor bijeenkomst in de Huiskamer over plan van aanpak vliegenoverlast voor dit jaar. Uitnodiging in onderstaande PDF

19 december 2018 vandaag krijgt de redactie het verslag binnen van de laatste bijeenkomst over vliegenoverlast. Het wordt echt een vervolgverhaal.

Vandaag of morgen krijgen de inwoners van Heijplaat een uitnodiging voor een bewonersavond die gaat over de vliegenoverlast. Zodra wij de uitnodiging ergens zien zullen we deze zeker plaatste, maar we plaatsten wel het onderzoeksrapport van de deskundigen die in opdracht van de gemeente een onderzoek hebben verricht. In de PDF het hele rapport.

29 oktober 2018 Al een tijd worden de inwoners van Heijplaat gek van de vliegen. Na lang en veel en luidruchtig aan de bel trekken is het geluk aandacht voor deze overlast te krijgen en de overheid ging zich er mee bemoeien, er werden onderzoeken opgestart……..maar de oplossing is nog ver te zoeken. Als verslaggever van de vele onderwerpen die op Heijplaat spelen, denkt heijplaat.com heel af en toe een hoofdstuk te kunnen afsluiten, maar de vliegenoverlast wordt nu toch echt een ware soap. klik hier

Wij hopen voor de bewoner die hier last van ondervonden dat het binnenkort afgelopen is met de vliegenplaag. Voor hen is duidelijk waar het vandaan komt, landelijke onderzoeken tonen aan dat ze gelijk hebben maar het begint er steeds meer op te lijken dat Rotterdamse instanties verder keutelen zonder enig resultaat dat hoort bij een stad van weinig woorden maar daden.

Begin mei 2018

De zomer staat voor de deur. Het wordt mooi weer. Voor velen reden tot blijdschap. B.b.q. uit de schuur, tuinstoelen naar buiten en lekker genieten in de tuin na gedane arbeid. Helaas is dit voor veel mensen op Heijplaat niet mogelijk. Zij worden al een paar jaar geteisterd door vliegen als het mooi weer is. Klagen helpt tot nu toe niet zoveel, de ambtelijke molens draaien traag en de controlerende instanties lijken er alles aan te doen om gedegen onderzoek te frustreren. Het lijkt er echter ook op dat de maat bij de bewoners vol is. Ze twitteren er lustig op los en steken hun commentaar niet meer onder stoelen of banken. Volgens hen staat als een paal boven water dat de overlast afkomstig is van Suez, een recycleboer aan de Waalhavenweg, de toevoerweg van en naar het dorp. De overlast is ontstaan toen dit bedrijf de productie opvoerde en ook verpakkingsmaterialen ging sorteren. De onderzoeken die gedaan zijn op last van de gemeente zijn uitgevoerd op een regenachtige dag, een moment waarop er geen sprake is van overlast. De uitslag van het onderzoek is echter wel bepalend voor het standpunt van handhavers en overheden die tot de conclusie gekomen zijn dat er geen sprake is van overlast en dat er geen verband gelegd kan worden tussen de vliegen en het afvalverwerkend bedrijf. In een zwakke poging om toch een schuldige te vinden werd er verwezen naar kliko’s die niet schoon zouden zijn en hondenpoep die niet opgeruimd wordt, dit weer tot grote frustratie van de bewoners van het dorp. Zij willen dat er gewoon serieus onderzocht wordt waar de vliegen vandaan komen, liever gisteren dan vandaag. De klacht is niet van de laatste tijd namelijk.

nos journaal juni 2017 op 13 minuut 50 over deze plaag klik hier

Dinsdag 8 mei 2018, lokale omroep over deze plaag: klik hier

11 mei in de krant dat gemeente stappen gaat ondernemen klik hier

voor uitgebreider nieuws over deze kwestie volg pagina Heijplaat/wet milieubeheer/overlast/vliegenoverlast, hierin uitgebreid resultaten onderzoeksrapport, bewonersbijeenkomst enz.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!