Stichting duurzaam Heijplaat

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) zich actief bezig met het verhaal rond de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 stopte de VWH noodgedwongen haar activiteiten omdat het stedelijk bestuur een structurele verandering in de bewoners participatie voor stond. De subsidies van de bewonersverenigingen werden herzien en/of ingetrokken, waardoor de VWH geen kans meer zag haar werkzaamheden als vertegenwoordiging van de bewoners binnen de overleggen betreffende de herstructurering nog langer uit te voeren.
Het is echter van belang om de opgedane kennis en dossieropbouw over de herstructurering van het dorp en met name de duurzame ontwikkelingen daarin, veilig te stellen en de dossiers voor iedereen toegankelijk te houden. Verder moet er een aanspreekpunt blijven als het gaat om vragen over opgedane kennis en geleerde lessen. Uit serieus onderzoek van de Hoge School Rotterdam is gebleken dat kennis en inzicht rond duurzaam ontwikkelen met name binnen de groep bewoners die continu actief bij de herstructurering betrokken waren, gegroeid is. Met name zij hebben meer geleerd en zich de materie eigen gemaakt dan de functionarissen uit het professionele circuit.
Zie PDF 

Daarom is vanuit de VWH stichting Duurzaam Heijplaat in het leven geroepen.

De stichting heeft als doel het stimuleren van bewustzijn en het communiceren over duurzame ontwikkelingen op Heijplaat. Het vergroten van het denkraam over duurzaamheid is en blijft van belang omdat duurzaamheid geen bestaande wetenschap is, maar een zoektocht die we gezamenlijk moeten doen. Langzaam moeten we met z’n allen ontdekken wat het inhoudt willen we echt integraal duurzaam kunnen ontwikkelen.

Hiervoor maakt de stichting gebruik van deze website

Een aantal bewoners van Heijplaat hebben hun inzichten vastgelegd in het document Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035. klik hieronder voor de pdf

error: Content is protected !!