Waarom nieuwbouw

Op de plek waar nu (2020) het nieuwe dorp verrijst, stond eerst het na oorlogse dorp. Daarvoor, tot in de begin jaren 50 was er niemandsland, polders aan de overkant van het riviertje de Koedood die langs de Courzandseweg liep. Er was een bruggetje over de Koedood, maar voor veel mensen hield daar de wereld op. Er waren maar weinigen die over het bruggetje gingen omdat er in de koedood veel arkjes lagen met daarop ander volk dan de gezagsgetrouwe Heijplater.

Koedood – Heijsehaven 1932

Op de arkjes en bootjes woonde volk dat dronk en onbetrouwbaar was in de ogen van de inwoners van het dorp. In die tijd was het echter nog gewoon dat je op een ark of een bootje woonde en daarmee van karwei naar karwei trok. Het waren dus mensen die niet het reguliere bestaan van de Heijplaters deelden, ze waren anders en anders betekende maar al te vaak “niet pluis.”

Het na oorlogse dorp moest worden gebouwd omdat de industrie en de Rotterdamse havens groeiden als kool, ook de scheepsbouw. Er waren mensen nodig en daarom breidde de RDM het dorp uit. De Courzandseweg was niet langer het “Gouden Randje”, de Koedood werd gedempt, daar kwam een groenstrook en daarnaast werd het na oorlogse dorp gebouwd met 270 typisch recht toe recht aan blokkendoos huizen van die tijd. Het moest gesloopt worden omdat de revolutionaire manier van bouwen van toen compleet was achterhaald. De huizen waren voor die tijd ruim en comfortabel, maar erg gehorig en slecht of niet geïsoleerd. Verder was door het dempen van de Koedood de grond gaan inklinken en verzakken. Omdat de huizen niet op heipalen gebouwd waren maar op een soort van bakken, begon het hele spul te verzakken en breken en was het ondoenlijk om te renoveren of op te knappen.

op deze foto uit 2005 is duidelijk te zien hoe groot de verzakkingen waren op sommige plekken. Bij de bouw zat de drempel van de voordeur ter hoogte van de stoep

In de plannen van de herstructurering zou er dus voor het na oorlogse dorp veel veranderen. Om hier een lang verhaal kort te maken, het na oorlogse dorp moest gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Er zijn veel plannen en ideeën de revue gepasseerd over hoe dat zou moeten, wat er gebouwd zou worden, door wie er gebouwd zou worden en voor wie, maar nieuwbouw is altijd het uitgangspunt geweest.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!