Stadshavens

Stadshavens Rotterdam is de naam van een gebied van circa 1600 hectare tussen de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug. Door ingebruikname van de Tweede Maasvlakte zal een deel van de havengerelateerde industrie zich in fasen naar het westen verplaatsen, weg uit de Rotterdamse havens direct gelegen ten westen van het centrum van de stad. Dit gebeurde eerder door de aanleg van de havens in het Botlekgebied en de Europoort en na de aanleg van de Maasvlakte. Hierdoor komt er in de stad ruimte vrij voor nieuwe bestemmingen. Volgens de huidige planvorming zullen die worden (her)ontwikkeld met de nadruk op duurzame, innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen.

Het is een van de 33 projecten is die tot “Randstad Urgent” behoort, een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Stadshavens is onderverdeeld in vier deelgebieden die (kunnen) worden herontwikkeld:

In eerste instantie hoorde Heijplaat ook bij het hele Stadshavensplan, maar al snel na de start van de uitvoering zorgde voortschrijdend inzicht voor veranderingen in de uitvoering. Het RDM terrein zou eerst gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw, later besloot men de oude opstallen op te knappen en er een bestemming voor de verzinnen. Dat is de planning geworden voor de ontwikkeling van het huidige RDM terrein en de campus, waarmee het belang van de herontwikkeling van het dorp op een tweede plan kwam en Heijplaat langzaam maar zeker weer in de vergetelheid raakte.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!