Duurzaamheid algemeen en Heijplaat

Algemeen

Het is de laatste dag van november 2021 als dit bericht op de site geplaatst wordt. Met dit onderwerp is update zijn van groot belang omdat het verhaal rond duurzaamheid nog wel eens aangepast moet worden aan de geest van de tijd.

De herstructurering van Heijplaat werd begin deze eeuw met veel bombarie ingezet. Iedereen was er van overtuigd dat de aanpak van Heijplaat anders moest dan andere stedelijke gebiedsafhankelijke herstructureringen. De bewoners van het dorp gingen daarin en belangrijke rol spelen. Duurzaam denken of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of -Investeren kwam pas later in de mode, maar de manier van denken lag perfect in het verlengde van wat men met de herstructurering van Heijplaat voor ogen had.

2006 bijeenkomst in de Julianakerk waarin Woonbron voor de zoveelste keer de plannen bekend maakt.

Er was echter niet genoeg ruimte om met elkaar gefocust te blijven op die nieuwe maatschappelijk verantwoorde manier van denken en werken. Voordat er sprake was van een fatsoenlijke samenwerking tussen de stakeholders in de hertstructurering van het gebied, eiste de kredietcrisis van 2008 onze aandacht op en toen we langzaam uit dat dal begonnen te klauteren was er ineens de klimaatcrisis die de aandacht opslokte. Wereldwijd werd er geroepen om aandacht voor de wereld van onze kinderen, dus de noodzaak van duurzaam denken of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en -Investeren. Ook die roep om verandering sloot naadloos aan op de ambities binnen de herstructurering van Heijplaat/RDM. De massale protesten van toen lieten echter duidelijk zien dat we alles bij elkaar bij lange na nog lang niet genoeg doen om het tij te keren, vooral in de ogen van onze jonge mensen.

Als klap op de vuurpijl kwam er de coronacrisis overheen die in omvang en impact alle voorgaande ellende deed verbleken, om maar niet te spreken over de huidige situatie in Oost Europa. Zoals het zich laat aanzien is het ergste leed nog niet geleden. Er wordt gevreesd dat de economische gevolgen rampzalig zullen zijn en dan rijst vanzelf de vraag waarom we ons nog zorgen zouden moeten maken over duurzaamheid op Heijplaat?
Het antwoord is simpel. Ondanks jarenlange inzet van velen is het beoogde doel niet eens in zicht geweest. Gelukkig is er wel een kennisagenda opgesteld en die liegt er niet om, maar er zijn geen lessen geleerd. Alles bij elkaar leidt dat inzicht tot de conclusie dat de toekomst er weinig hoopvol uitziet. Het kantelpunt dat nodig is voor het voorgoed en onvoorwaardelijk verleggen van de koers waar wij als volk en mensheid onze economie en sociale structuur op inrichten, is nog lang niet in zicht, laat staan bereikt.

Heijplaat

We zien gelukkig ook overal steeds meer initiatieven en innovaties van slimme, weldenkende, lieve en ondernemende mensen, maar niemand weet in 2022 nog van de gezamenlijke ambitie van veel partijen om van Heijplaat/RDM in 2020 een energieneutraal gebied te maken en van een gezamenlijk integraal beleid vanuit de gemeente, de woningcorporatie of het Havenbedrijf Rotterdam is nog steeds geen sprake. Ook hieruit blijkt dat er geen lessen geleerd worden.
Als we naar Heijplaat en de herstructurering van het dorp kijken, met daarin de rol van de stakeholders en de kansen die zijn blijven liggen, hebben we een belangrijk verhaal te vertellen. Het dossier is te belangrijk om onder in de la te verdwijnen en het er maar niet meer over te hebben. Hier is te veel blijven liggen.

Projecten in het kader van duurzaamheid

Adaptief bouwen
Concept House Village
Groenkleed
Heijplaat Groen
Hutspot Hotspot
IKS
Participatie – samenwerking met bewoners
Sloop en Nieuwbouw
Stoom op Stroom

De plannen zijn meestal goed, maar we blijken in de praktijk hardleers en ontkennen stelselmatig dat we nog veel te leren hebben. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en integraal denken zit simpelweg niet in de genen van onze instituten, aandeelhouders, bedrijven, overheden en grote organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze leefomgeving, verantwoordelijk zijn voor ons voedsel, verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid en gezondheid. We zijn met elkaar niet gewend om in veranderingen te denken, hoe graag we ook willen. Toch zullen we moeten, hoe eerder hoe liever.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!