Duurzaamheid algemeen en Heijplaat

Algemeen

Het is de laatste dag van januari 2021 als dit geschreven wordt. Dit menu gaat over duurzaamheid en duurzaam ontwikkelen op Heijplaat, maar voordat daar iets zinnigs over kunnen vermelden, moet eerst gekeken worden naar de carrousel waarin de wereld terecht is gekomen.

De herstructurering van Heijplaat werd in 2005 met veel bombarie ingezet. Al snel daarna kwam duurzaamheid, duurzaam denken of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of -Investeren in de mode. Er was een groeiend bewustzijn dat de mensheid wereldwijd de atmosfeer flink vervuilde en roofbouw werd gepleegd op grondstoffen. Als we zo door zouden gaan kon er wel eens snel een einde komen aan onze manier van leven. Iedereen was ervan overtuigd dat er anders moest worden geproduceerd en en moest geconsuminderd worden.

Er werd ons echter niet genoeg tijd gegund om dat volledig in te laten inzinken bij een breed publiek. Er was niet genoeg ruimte om gefocust te blijven op die nieuwe maatschappelijk verantwoorde manier van werken en denken, want de kredietcrisis in 2008 eiste onze aandacht op en toen we langzaam uit dat dal begonnen te klauteren was er ineens de klimaatcrisis die de aandacht opslokte. Wereldwijd werd er geroepen om aandacht voor de wereld van onze kinderen. Eigenlijk sloot het naadloos aan op de noodzaak van duurzaam ontwikkelen en het liet duidelijk zien dat we in de ogen van velen en vooral in de ogen van de jonge mensen bij lange na nog niet genoeg deden om het tij te keren.

Als klap op de vuurpijl kwam er de coronacrisis overheen die in omvang en impact alle voorgaande ellende deed verbleken. Zoals het zich laat aanzien is het ergste leed dat deze crisis veroorzaakt nog niet geleden. Er wordt gevreesd dat de economische gevolgen nog wel eens rampzalig kunnen zijn en dan rijst vanzelf de vraag waarom we ons nog zorgen zouden maken over duurzaamheid op Heijplaat?

Heijplaat

Het antwoord is simpel. De ambities rond duurzaam ontwikkelen op Heijplaat zijn blijven liggen als gevolg van het onvermogen om met elkaar de ambities binnen duurzaam herontwikkelen van Heijplaat/RDM waar te maken. Dat wordt maar al te makkelijk vergeten. Er worden ook geen lessen geleerd van de fouten die gemaakt zijn.

We zien gelukkig wel overal initiatieven en innovaties van slimme, weldenkende en ondernemende mensen, maar bijvoorbeeld van de gezamenlijke ambitie van veel partijen om van Heijplaat/RDM in 2020 een energieneutraal gebied te maken, daar weet niemand meer iets van. Van een consistent beleid vanuit de gemeente, de woningcorporatie of het Havenbedrijf Rotterdam is nog steeds geen sprake.

De conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat we met z’n allen op dit gebied nog steeds op een hulpeloze baby blijken. We moeten nog heel veel leren, want we zijn niet gewend om in een (her)ontwikkelingsproces in de basis maatschappelijk verantwoord en integraal te denken en te werken. Helaas zijn we ook met z’n allen hardleers en ontkennen stelselmatig dat we nog veel te leren hebben. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en integraal denken binnen nieuwe ontwikkelingen zit simpelweg niet in de vezels van onze instituten, bedrijven, overheden en organisaties zoals energieleveranciers en woningcorporaties die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van onze leefomgeving . We moeten nog veel leren en eigenlijk moet onze systeemwereld grondig gereorganiseerd worden willen we ooit een kantelpunt bereiken wat duurzaamheid betreft. Als we naar Heijplaat en de duurzame herstructurering kijken, dan hebben we nog steeds niet geleerd om succesvol samen te werken teneinde dit soort grote vraagstukken succesvol aan te pakken.

Heijplaat heeft wat dat betreft in de herstructurering de boot volledig gemist, er zijn veel kansen blijven liggen.   

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!