laatste update augusus 2016

GLOBAAL OVERZICHT VOORZIENINGEN

Hieronder een overzicht (zoveel mogelijk op alfabetisch volgorde) wat er wel en niet aan voorzieningen is op het dorp. Kunt u er een of meer bedenken die niet op deze lijst vermeldt staan maar redelijkerwijs wel vermeld zou moeten worden: stel ons op de hoogte, rechts bovenin uw scherm zit de link voor contact.

Er is een apotheek

Er is artistiek volk op het dorp

Er is een Stichting Archief Historisch Heijplaat

Er is een autosleutelclub

Er is een verse bakker

Er is een bewoners/huurdersvereniging

Er is geen brandweerkazerne

Er is geen buitenschoolse opvang, de school heeft wel adresjes waar dat geregeld kan worden

Er is een buurtvereniging

Er is een mooie boulevard aan een rustige haven

Er is geen dokter

Er is een galerie

Er is geen groenteboer

Er is een Huis van de Wijk in de maak

Er is een thuis kapster

Er is zijn geen kerkdiensten

Er is geen kroeg

Er is een kinderboerderij

Er is een lunchroom

Er is geen melkboer

Er wordt nieuwbouw gedaan

Er is opbouwwerk

Er is openbaar vervoer klik hier

Er is een pinautomaat

Er is geen politiebureau

Er is geen politiepost

Er is een restaurant

Er is een ruilwinkel

Er is een basisschool

Er is geen slager

Er is geen speeltuin

Er zijn spreekuren woningbouwcorporatie

                                  bewonersvereniging

Er is een supermarkt, maar die staat zwaar onder druk klik hier

Er is een turnvereniging

Er is een voetbalvereniging

Er is een volkstuinenvereniging

Er is geen ziekenhuis