Hoe het begon

In 2014 leefde er binnen de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat het idee om met vrijwilligers bezig te gaan gebied Groot Heijplaat structureel te ontdoen van zwerfvuil. Vrijwilligers die structureel mee werken moest in aanmerking kunnen komen voor een vrijwilligersvergoeding zoals die wettelijk is geregeld.

“We zagen op de Waalhavenweg het zwerfvuil van de ene kant van de weg naar de andere rennen, al naar gelang de windrichting. Als het een keer echt goed had gewaaid, was het schoon. Ieder gezond denkend mens weet dan waar de troep gebleven is. Dat is structureel deel uit gaan maken van de plastic soep in de oceanen. We konden dat niet rijmen met de integrale duurzame ontwikkeling die men voor ogen had in gebied Groot Heijplaat. Zeker omdat juist de afval recycle bedrijven ter plaatse zorgden voor flink wat zwerfvuil buiten hun hekken.

Toen we het idee in de week legden in één van de overlegplatformen waar we aan deelnamen, werd ons gevraagd nog even geduld te hebben. Men was met een groot project bezig, daar zou het wellicht wel bij inpassen. Wij gaven gehoor aan dat verzoek, het verdiende het voordeel van de twijfel en we maakten pas op de plaats en beperkten ons tot een aantal gerichte prikacties die we beschouwden als een soort pilotuitvoering van ons idee. Bovendien was het broodnodig om op die plekken actie te ondernemen en de vervuilers te wijzen op de gevolgen van hun nalatigheid. De pilotuitvoering was buitengewoon geslaagd en werd verrassend enthousiast ontvangen door één van de recycle bedrijven waar we alle zwerfvuil buiten- en een stukje binnen de poorten hebben geruimd, waardoor de uitstraling van het bedrijf aanzienlijk verbeterde. Ook gaven we hen enkele tips hoe ze zwerfvuil konden voorkomen.

Toen wij later gevraagd werden mee te gaan in het project van de professionals was hun project al zover in de uitvoering dat wij alleen aan konden schuiven omdat het dan mede door de bewoners gedragen werd. Misschien dat we wel wat praktisch werk hadden kunnen doen als vrijwilliger, maar we konden niets van ons eigen idee onderbrengen in het betreffende project en zijn verder niet op het verzoek ingegaan. We waren ook teleurgesteld in onszelf dat we voor dit project ons eigen idee in de koelkast hadden gezet.

Nadat de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat opgehouden is te bestaan is het idee weer opgepakt door Stichting Duurzaam Heijplaat. Uitgaande vanuit hetzelfde principe legden ze hun plan voor aan ondernemers in de stad. Het verhaal is simpel: zwerfvuil opruimen voordat het in de rivier terecht komt langs de oevers van de rivier de Maas en de kades van de havens tussen Heijplaat/RDM en de Wilhelminapier. Ambitieus, maar volgens Stichting Duurzaam Heijplaat groot genoeg om er een goed haalbaar en structureel lopend schoonmaakproject van te maken.

foto vanuit Hotel New York richting Heijplaat/RDM

Hotel New York vond het een sympathiek idee en de argumenten steekhoudend genoeg om er mee aan de slag te gaan. Er werd duidelijk aangegeven dat ze slechts de eigen omgeving aan wilden pakken, maar dat werd wel serieus en structureel gedaan. Dat was in april 2019. Van daaruit werkt Stichting Duurzaam Heijplaat het project verder uit.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!