Community Driven

De redactie van Heijplaat.com geeft serieus geïnteresseerden de ruimte om een stukje van deze site in te vullen of te beheren. Ook is op bijna elk bericht de gelegenheid om te reageren. Zo kan aanvullende informatie verstrekt worden, er kunnen kanttekeningen geplaatst worden of vragen gesteld worden. Alles wat een aanvulling is op de informatie die we via de site over Heijplaat verstrekken is welkom.

De opzet van de site is om een goed beeld te scheppen en te laten zien wat Heijplaat was en wat Heijplaat is. Heijplaat is een dorp met een bijzondere geschiedenis en het ligt op een bijzondere plek, dus er is veel interessants te vertellen over het dorp.

Wilt u een bericht, pagina of een category beheren die echt een aanvulling is voor de site, dan kunt u toegang krijgen tot het besturingsprogramma zodat u naar eigen inzicht kunt invullen. Uw mogelijkheden blijven wel beperkt tot het beheer van een specifiek stuk dat aan u toegewezen wordt, het frame van de site blijft wat het is, daar kunt u niets aan veranderen. Uw naam wordt automatisch geplaatst bij elk bericht dat van uw hand komt.

Ook voor de verenigingen op Heijplaat is er de mogelijkheid om een eigen pagina te krijgen. Natuurlijk kunt u ook uw berichten inzenden, dan plaatsen wij zo snel mogelijk.

Voor actualiteiten of oproepen en berichtgeving die volgende maand niet meer relevant zijn verwijzen we u door naar www.heijplaatonline of facebook pagina’s, tenzij het echt belangrijke items zijn die blijvende impact hebben op de leefbaarheid of de sfeer op het dorp. Zo blijven we wel bijvoorbeeld de activiteiten in de Heijsehaven zoveel mogelijk doorgeven.

Reacties op de blogs en de berichten worden niet automatisch geplaatst als u ze instuurt. De berichten komen bij de beheerder terecht, deze zal te alle tijden het bericht controleren, pas dan worden ze zichtbaar voor iedereen. Daarnaast houdt de beheerder het recht om berichten niet te plaatsen als ze niet passend zijn. U krijgt in elk geval altijd een reactie.

Zijn er zaken die u mist op deze site, dan horen we dat ook graag. U kunt regeren op een bericht of contact opnemen door een mail te sturen naar info@heijplaat.com

1 reactie

    • Frans Plat op 14 januari 2022 om 23:38

    Goede morgen. Mijn moeder Elisabeth Brunner is 10 januari 2022 100 jaar geworden en heeft en is geboren op de Heyplaat Rondolaan 155. en zij wil graag nog weten of er toevallig nog meer mensen zijn die haar kennen en of die nog leven
    Zou heel fijn zijn als U deze reactie wilt plaatsen
    Dank U wel. Frans Plat. fransplat@sol.at

Reacties zijn uitgeschakeld.

error: Content is protected !!