Duurzaam Algemeen

Het begrip duurzaam komen we vanaf het begin van deze eeuw overal tegen. Dat is niet vreemd, want het gaat niet goed met het evenwicht tussen wat wij als mensheid willen en wat de aarde als ecosysteem kan ophoesten. We leven eigenlijk voor een groot gedeelte op de pof! We consumeren op dit moment met elkaar veel meer dan dat de aarde kan voortbrengen. In het jaar (2019) was begin augustus de grens bereikt van wat we als mensheid in dat jaar konden consumeren, meer kon de aarde in dat jaar niet produceren. De consumpties die we als mensheid de rest van het jaar tot ons hebben genomen – en daarbij zit ook de piek rond de sinterklaas- en kerstdagen – kan beschouwd worden als roofbouw.

Gelukkig bestaat het besef dat het zo is al langer. Er wordt dan ook druk gewerkt en gedacht hoe we die overconsumptie kunnen ondervangen, en onze manier van consumeren kunnen veranderen, maar ondertussen gaat de groeiende vraag naar goederen en energie gewoon door met als hoofdoorzaken een groeiend aantal mensen op de wereld en een wereldwijd economisch stelsel dat gebaseerd is op groei. Maar dat gaat niet zo hard als dat het zou moeten. Als we simpel kijken naar het beleid van onze overheden, dan zullen in lange termijn planning (voor zover daar al sprake van is) economische belangen in de meerderheid van de gevallen prevaleren boven leefbaarheid op lange termijn. Daarnaast zien we vooral trage overheden die absoluut geen leidende rol ambiëren binnen dit vraagstuk en er heerst veel verwarring op alle fronten. Er zijn veel felle discussies die maar al te vaak worden veroorzaakt partijen die ten dienste van hun eigen belangen veel feiten verdraaid weergeven waardoor veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daar waar de overheid traag is, neemt het bedrijfsleven het voortouw, waarbij het eigen belang, wat zich laat vertalen in stijgende omzet en een vaak niets ontziende jacht naar klinkklare winst. Zeker bij de grote multinationals is dat de leidende factor. Dat alles is op z’n zachtst gezegd heel erg jammer in een tijd waarin het meer dan eens nodig is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om ons systeem zo te veranderen dat we onze hoofden boven water kunnen houden.  

Maar wat moeten we dan redden? De aarde hoeven we in elk geval niet te redden. De aarde heeft wel ergere zaken doorstaan. Het ecosysteem laat duidelijk zien hoe de aarde haar zaken oplost. Het gaat harder waaien en regenen, de zeespiegel begint te rijzen, we zien overal grote branden en de chaos wordt langzaam maar zeker groter en groter. en het stuk van de aarde dat bewoonbaar is wordt daarmee kleiner en kleiner voor zowel dier als mens.

Nu al moeten hele volken die de eilanden in de Grote Oceaan bevolken plannen maken om te evacueren. De bewoners van de poolgebieden in het Noorden waarschuwen al jaren dat de aarde aan het kantelen is, de poolas verschuift, en eigenlijk als we de oude verhalen mogen geloven, van de voorspellingen in de Bijbel tot aan de voorspellingen van de Inca’s die grote veranderingen aankondigen rond het jaar 2012, moeten we weten dat we onze borst nat kunnen maken om ons te wapenen tegen wat ons als ‘kroon op de schepping’ te wachten staat. Dus eigenlijk moeten we ons zelf redden.

Helaas hebben we daar op grote schaal maling aan en leven we voort in grote ontkenning en het geloof dat innovatie of een ander wonder ons zal redden. Door het ontbreken van een gemeenschappelijke visie die wereldwijd gedragen moet worden, werken we elkaar ook op grote schaal tegen. Er is geen integraal beleid, er is geen visie. Er is niets dan hier en daar een pleistertje op de wond daar waar het makkelijk is om iets op te lossen in de westerse wereld en verder zijn het vooral de partijen die financieel voordeel zien die groot uitmeten hoe duurzaam ze bezig zijn waarbij innovatie het toverwoord is. Innovatie is een begrip dat eigenlijk betekent dat er in de toekomst uitvindingen gedaan worden die de problemen zullen oplossen. Een groot voorbeeld daarvan is onze nationale trots genaamd (Royal Dutch) Shell. Dat bedrijf zegt miljarden (subsidiegelden) te investeren in een duurzame toekomst, dus maak je geen zorgen. Maar diezelfde Shell is niet bereid ene rooie rot cent belasting te betalen, gelden waarvan onze gemeenschappelijke infrastructuur die ons hele systeem dient, wordt betaald en onderhouden. Het bedrijf creëerde in Afrika aan de westkust één groot rampengebied, maar voelt zich daarvoor allerminst verantwoordelijk en het probeert in onze eigen Noordzee de niet meer in gebruik zijnde boorplatformen te laten voor wat ze zijn. Shell wil ze niet ontmantelen, maar vol chemisch afval over leveren aan de elementen. Mooie boel dus alles bij elkaar met deze grote internationale onderneming. Op de keeper beschouwd is het de firma list en bedrog, goed in hypocrisie van de bovenste plank met als uiteindelijk doel: winstoptimalisatie ten gunste van aandeelhouders. Natuurlijk is Shell niet de enige.

Gelukkig zijn er ook mensen en ondernemingen die de duurzame ontwikkeling wel nastreven en willen onderzoeken en leren hoe dat moet. Duurzaamheid kent helaas nog steeds geen handboek. Het is geen exacte wetenschap omdat het een nieuwe (nood)zaak is. Daarom vraagt dit onderwerp om mensen met visie en compassie en bovenal mensen die grote inspanning willen leveren die verder gaat dan het invullen van een functie van 9 tot 5 waar duurzaam ontwikkelen of maatschappelijk verantwoord investeren en – ondernemen ingebakken zit. Als je een dergelijk job hebt is het mooi om erover te vertellen op bijeenkomsten en verjaardagen, maar helaas is duurzaam ontwikkelen geen job, het is een roeping voor mensen met een gezond verstand waarbij het verstand ook nog eens een gezonde connectie heeft met een goed hart en een zuiver geweten, helaas een zeldzame reeks eigenschappen die maar weinigen gegeven is, zeker in de wat beter betaalde banen waar over het algemeen het beleid bepaalt wordt.

We hebben dus nog een lange weg te gaan voordat duurzaam ontwikkelen op grote schaal echt maatschappelijk verantwoord investeren en ondernemen wordt.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!