Rotterdam Prikt

Rotterdam Prikt komt uit de koker van stichting Duurzaam Heijplaat.

Het basisidee achter Rotterdam Prikt is het opruimen van zwerfvuil voordat het in het water van de Nieuwe Maas terecht komt om daar te beginnen deel uit te maken van de plastic soep in de oceanen.
Rotterdam Prikt draagt direct bij aan:
1 een schonere leefomgeving voor bewoners en gebruikers van de buitenruimte,
2 een betere uitstraling van industriële omgeving, havens en toeristische trekpleisters,
3 voorkomen van vervuiling van de oceanen voor zover dat binnen ons bereik ligt.

Rotterdam Prikt werkt met vrijwilligers en bedrijven die structureel in hun eigen omgeving een stukje schoon te houden.
Het gevolg is dat:
4 bewoners meer oog krijgen voor hun eigen omgeving (schoon, heel en veilig)
5 er binding ontstaat tussen bewoners en lokale bedrijven (circulaire economie)
6 er ogen en oren komen o.a. langs oevers en kades van rivier en havens wat toezicht en veiligheid verbetert.

Omdat Rotterdam Prikt structurele schoonmaakacties genereert, kan op den duur
7 planmatig de stadsreiniging worden ontlast
8 worden nagedacht over een structurele beloning voor de trouwe Prikkers
9 nagedacht worden over het bijhouden van de buitenruimte vanuit nieuw economisch denken.

Rotterdam Prikt heeft met diverse pilots bewezen grote aantrekkingskracht te hebben op partijen die willen mee doen maar zelf niet het initiatief willen, durven of kunnen nemen.

Stichting Duurzaam Heijplaat is momenteel voorwaardenscheppend bezig om Prik acties in kaart te brengen. Rotterdam Prikt gaat voor het met elkaar staan voor schoon, heel en veilig in de stad Rotterdam.

1 reactie

  1. Met als hoofddoel de rivieren plastic vrij te maken, wordt sinds een paar jaar een campagne gevoerd door een platform van organisaties (Plastic Soup Foundation, Stichting Noordzee en IVN). Sinds kort zijn ook de oevers van de Nieuwe Maas betrokken bij dit initiatief. Kernactiviteit is het volgens een wetenschappelijke methode rivieroevers te monitoren op afval en de gegevens die dat oplevert in te zetten voor voorkómen van afval.
    Twee keer per jaar worden de tracés bezocht. Ik ben zelf net begonnen als Rivierafvalonderzoeker; samen met een collega doe ik het strandje van het Quarantaine-terrein. Natuurlijk ruimen we het gevonden afval ook op; grote stukken die we niet kunnen meenemen vragen we aan de gemeente om op te ruimen. Op … oktober hebben we voor de eerste keer het strandje bezocht en onderzocht.
    Ik wilde jullie hierover informeren, temeer omdat de IVN afdeling Rotterdam en omstreken (= incl. Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel) best zou willen bijdragen om gemeente-wijd opruim- en schoonmaakacties te verenigen; voor IVN is praktisch doen belangrijk in combinatie met bewustwording en educatie. Wij vroegen ons af of jullie project Rotterdam Prikt inmiddels bij de Gemeente steun heeft gevonden. Zullen we eens verkennen of we iets voor elkaar kunnen betekenen?
    Verder wil ik als Rivierafvalonderzoeker Stichting Lawine informeren over onze monitoring van het strandje – we willen niet dat we elkaar in de wielen rijden, maar juist dat we elkaar aanvullen met onze aanpak. Kan ik het beste Aloysius Saas of Kathie diStefano benaderen? Vriendelijke groet, Liesbeth den Haan, IVN Rotterdam e.o. 06-47046122

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!