Nico Prins

In Pernis zag ik in 1955 het levenslicht, ben opgegroeid tussen de havens van Rotterdam als zoon van een roeier en heb uiteindelijk van verhalen vertellen mijn beroep gemaakt. ik zeg niet voor niet uiteindelijk, want voor die tijd heb ik van alles en nog wat gedaan: classificeren, taxichauffeur, marktkoopman, gemeenteambtenaar, sociaal cultureel werk, procesoperator in de chemische industrie, vlettenschipper, shiftleader op bodemsaneringsinstalaties, daarnaast zat ik altijd wel in één of meerdere besturen van een stichting of een vereniging

2005, mijn eerste verkenningstocht op het dorp nadat ik de sleutel van de Ampenanstraat had gekregen, toen kon je nog een uitstekend patatje kopen waar nu de Heijse Blick staat.

Ik kwam in 2005 naar Heijplaat als “pionier”. Ik werd gelokt door het verhaal van de herstructurering van het gebied zoals Woonbron en de Deelgemeente Charlois dat presenteerden. De uitdaging lag in de totale verandering van de leefomgeving omdat men dacht dat door de komst van Maasvlakte 2 alle containerschuiverij rond het dorp zou verdwijnen. Er waren vernieuwende plannen met dorp, de omliggende havens en bedrijfsterreinen. Ik maakte als eerste anti leegstand bewoner gebruik van een pand aan de Ampenanstraat in het te slopen na oorlogse dorp.

Ampenanstraat 28 in 2006 was het eerste pand met een muurschildering van het project Fleurig Heijplaat van Francisca Henneman

Ik hoefde geen huur te betalen, maar als contraprestatie werd gevraagd of ik iets voor het dorp wilde doen. Vanuit dat pand dacht en werkte ik mee over en aan de herstructurering van het dorp Heijplaat. Al snel nam ik het initiatief om de site www.heijplaat.com. on line te zetten om op die manier een centraal informatieplatform te maken. Er bestond toen behoefte om het dorp en de ontwikkelingen op de kaart te zetten, er moest reclame gemaakt worden om mensen te interesseren om zich op Heijplaat te vestigen. Snel daarna ontdekte ik dat er ook een groot gebrek was aan communicatie tussen de Stakeholders onderling. Heijplaat.com zou dus ook intern invulling kunnen geven aan de behoefte aan informatie over het doen en laten van de Stakeholders, want ieder had z’n eigen plannen, belangen en inzichten. 

Ik investeerde in de om niet te gebruiken woning, verfde de boel, legde tapijt op de vloeren en maakte het gezellig en vooral werkbaar.

interieur woonkamer Ampenanstraat 28. Aan deze tafel gebeurde veel. Er hebben veel mensen een leuke avond gehad of een vruchtbare vergadering gedaan, een lekkere maaltijd genoten of een stevige borrel gedronken.

Ik snapte snel waar het om draaide in de herstructurering en was te vinden aan menig vergadertafel, deed m’n best om zo snel mogelijk iedereen te leren kennen, praatte mee in denk tanks en brainstorm sessies en dacht mee over overlegstructuren, organiseerde festivals en allerlei activiteiten in het pand.

2005 met diverse partijen om de tafel voor de organisatie en realisatie van festival Via del Mondo in 2006

Na drie jaar kreeg ik ook de twee buurpanden erbij en werd voorzitter van de bewoners/huurders vereniging, nb. gekozen bij afwezigheid op de jaarvergadering van de club. Dat is al een prestatie op zich binnen de gesloten en op zichzelf zijnde Heijplaatse gemeenschap. De functie was echter voor weinig mensen aantrekkelijk vanwege de vele issues die op het bordje van de bewonersvereniging terecht kwamen door de vele veranderingen op het dorp. Ik leerde op die manier wel zo goed als alle ins- en outs van de gebiedsherstructurering kennen en zag waar het goed en waar het fout ging.

De panden gebruikte ik voor diverse doeleinden. Ik stelde de ruimte ter beschikking voor vergaderingen en overleggen, organiseerde meerdere BBQ’s voor de informele contacten van de Stakeholders onderling, twee keer een festival op Heijplaat, er was overnachtingsmogelijkheid voor personen en groepen tot 12 man voor mensen en partijen die iets op Heijplaat of de RDM te zoeken hadden, ik organiseerde meerdere kerstmarkten, oud en nieuw feesten, woonkamervoorstellingen, er hing altijd het bekende touwtje door de brievenbus als ik er was, ik begeleidde diverse jonge Heijplaters die stage liepen bij stichting Verhalenboot, ik heb zelfs een keer een circus naar Heijplaat gehaald, regelde meermalen de catering voor groepen die kennis kwamen maken met Heijplaat ( één keer zelfs twee dagen achter elkaar koken voor 200 Hoge School studenten per keer) en verzorgde de opening van twee concept house village panden, verder was er een hele periode dat vrijdagmiddag de deur openstond voor professionals die beroepsmatige binding hadden met Heijplaat voor een drankje en een hapje en informeel contact.
Daarnaast was het als verhalenverteller een mooi atelier/werkplaats en ik kon collega’s en visite ontvangen in een ruime en fijne woning.

Mijn verhaal kon ik kwijt op de site die ik op eigen kosten liet bouwen en hosten. Samen met Rob Lampen bouwde ik de site uit naar de meest bezochte informatiebron over gebied Groot Heijplaat. Na de sloop van de panden aan de Ampenanstraat ben ik op Heijplaat blijven wonen.

in de Ampenanstraat had ik de beschikking over de hele benedenverdieping zoals die hier op de foto te zien is, drie voordeuren.

Ik heb me altijd verbaasd dat de site nooit is gebruikt door de Stakeholders die in het gebied actief waren. Als ik er naar vroeg kreeg ik geheid als antwoord dat het een bewonersinitiatief was en daarom nooit als officiële site gezien kon worden. Een vreemde redenatie omdat ik alleen maar informatie wilde delen en daarnaast was het uitgangspunt van de herstructurering om dat samen met de bewoners te doen. Later in het IKS project was het zelfs een opdracht om vanuit de bewoners te ontwikkelen naar een energieneutraal gebied. Achteraf gezien waren het de bewoners die dat mechanisme wel begrepen, de “professionals” hebben er altijd veel moeite mee gehad en er eigenlijk nooit naar gehandeld, buiten dat ze het wel netjes op papier hebben gezet hoe het moest. Deze houding van de professionals sterkte mij alleen maar in het onderhouden en up date houden van heijplaat.com. Wat grote partijen als corporatie Woonbron, Havenbedrijf en Gemeente liever niet vertelden, was op Heijplaat.com wel te vinden. Veel partijen maakten er dan ook wel dankbaar gebruik van om informatie in te winnen en inzicht te krijgen wat er allemaal gebeurde op het dorp.

De site hebben we in al die jaren goed onderhouden, van tijd tot tijd van een nieuw jasje voorzien en nu (2020) krijgt de site de laatste make over van mijn kant. Informatie over de herstructurering hoeft nu niet meer het belangrijkste te zijn. Nu wordt het tijd voor meer historie en persoonlijke verhalen van bewoners, ex bewoners en wie weet van een enkele professional die hier heeft gewerkt. We gaan het zien, maar we gaan er sowieso een mooi verhaal van maken. Aan mij zal het niet liggen.

Ik verzorgde en verzorg nog steeds stadswandelingen door het gebied. Omdat ik een gedegen dossierkennis heb kan ik presentaties doen waarin ik de zaak vanuit verschillende invalshoeken kan belichten. Daarmee weet ik voor zowel professioneel geïnteresseerden als voor recreatieve bezoekers van Heijplaat/RDM een leuke en interessante stadswandeling te verzorgen.
Door mijn lange ervaring als verhalenverteller weet ik voor iedereen een informatief verhaal te vertellen met een uiterst recreatief karakter, zodat een kennismaking met Heijplaat een onvergetelijke ervaring wordt.
Voor contact telefonisch 06 111 01 854 of via mail info@heijplaat.com
Meer over mij vindt u op zijn eigen site www.verhalenboot.nl

klik hier om terug te gaan naar webmasters

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!