Wat is Heijplaat

Voor een onbevooroordeeld beeld over het dorp Heijplaat verwijst de redactie naar de Nederlandse plaatsengids klik hier

Heijplaat valt onder de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl en is deel van Charlois klik hier. Heijplaat is geen wijk van Rotterdam, het is een op zichzelf staand dorp met een geïsoleerde ligging ten opzicht van de rest van de wijken van Charlois. Vreemd genoeg ontbreekt een plaatsnaambord bij de ingang van het dorp, maar je ziet direct als je het dorp binnen komt dat het een heuse woonkern is.

Het dorp ligt verstopt tussen de Waalhaven aan de oostkant en de Eemhaven aan de westkant.
klik hier
Beide havens worden intensief gebruikt. Samen met activiteiten op het RDM terrein zorgt dat voor grote, vooral logistieke bedrijvigheid rond het dorp op door de weekse dagen.’s Nachts en in het weekend is het dorgaans bijzonder rustig.

Als straks de nieuwbouw helemaal klaar is dan telt het dorp een kleine 2.000 inwoners.

Het dorp bestaat uit het oude tuindorp, het nieuwe dorp en een stukje “over het spoor”.

Het oude tuindorp
Met de bouw van het tuindorp is rond 1915 begonnen. Het dorp is daarna in fases langzaam uitgegroeid tot een langgerekt dorp met een bijzonder uitgekiend stratenplan en gevarieerde bouw waardoor een bijzonder fijne en eigen sfeer is heerst. De Courzandseweg vormde vroeger de westelijke grens van het dorp en werd ook wel “het Gouden Randje” genoemd omdat daar de duurdere huizen staan. Het dorp is door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse School gebouwd en was bestemd voor een gedeelte van de arbeiders van de RDM. De inwoners werkten zo goed als allemaal voor de RDM die tot de jaren 80 van de vorige eeuw eigenaar was van het dorp.

het oude tuindorp.

Het oude tuindorp heeft onlangs de status beschermd stadsgezicht gekregen, samen met het RDM terrein en de Quarantaine Inrichting.
Voor een leuk sfeerbeeld klik hier

Het nieuwe dorp
In de jaren 50/60 van de vorige eeuw veranderde er veel voor het dorp. Nieuwbouw van het zogenaamde na oorlogse dorp zorgde voor een grote uitbreiding. Er werden 270 woningen bijgebouwd. Dat na oorlogse dorp is onlangs gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe dorp waar 170 woningen gebouwd worden. Het zijn allemaal nul op de meter woningen die qua stijl en sfeer aansluiten op het oude dorp.
klik hier voor meer info over het nieuwe dorp en de nieuwbouw.
Het nieuwe dorp ligt hoger dan het oude tuindorp. Er moest vanwege de buitendijkse ligging van het dorp adaptief gebouwd worden, dus het maaiveld moest volgens de op dat moment geldende eisen 74 cm omhoog. Verder bestaat het complete nieuwe dorp uit koopwoningen, terwijl in het oude tuindorp veel sociale huurwoningen staan. Ook de gesloopte “na-oorlogse wijk” bestond geheel uit sociale huurwoningen.

het nieuwe dorp

Over het spoor
Verder is er het stukje “over het spoor”. Dit stukje is bij de ingang van het dorp direct aan de linkerkant te vinden. Er is daar een mix van koop- en huurwoningen die gebouwd zijn in de jaren 60/70, deels door woningcorporatie Woonbron, deels door de KRVE, deels door Eneco, het toenmalige Gemeentelijke Energie Bedrijf GEB, eigenaar van de elektriciteitscentrale die toen aan de Waalhavenweg stond.

over het spoor

Herstructurering
Vanaf 2005 tot pak weg 2015 stond Heijplaat en de duurzame herontwikkeling van gebied Groot Heijplaat hoog op de agenda van het stedelijk apparaat, het Havanbedrijf Rotterdam, woningcorporatie Woonbron, Arcadis en Eneco. Heijplaat moest een voorbeeldwijk worden voor hoe in de toekomst woongebieden er uit kunnen gaan zien. Er was politieke aandacht en er werd mankracht en geld vrijgemaakt om één en ander te realiseren. Door gebrek aan echte wil en het ontbreken van inzicht hoe zaken anders dan gewoonlijk aan te pakken en het gebrek aan samenwerking tussen verschillende partijen is dat niet van de grond gekomen en Heijplaat werd weer het vergeten dorpje tussen de havens, het verborgen geheim van Rotterdam in plaats van de Parel aan de Maas waar men zo de mond van vol had.

Veranderingen
Heijplaat is eigenlijk altijd al het tafereel geweest van veranderingen. In de directe omgeving verandert er constant van alles, maar ook op het dorp. Heijplaat verloor veel voorzieningen in de laatste herstructurering en is de eigenheid kwijt. Veel ging verloren (ook al anders dan gepland) als gevolg van de sloop in één keer van het “na oorlogse” deel van het dorp, ongeveer 30% van de bewoners vertrok. Verenigingen en voorzieningen verloren mede hierdoor hun bestaansrecht.
Het dorp sterkt langzaam weer aan door de nieuwbouw.
Er is echter weinig over van wat was. Het is en blijft wel een vriendelijk dorp om te wonen door de kleinschaligheid en de geïsoleerde ligging. De “eigenheid” zal misschien vanzelf weer terug groeien, zij het anders dan dat het was.

Beheer en leefbaarheid
Woonbron is als woningcorporatie eigenaar van de huurwoningen op Heijplaat. Er ligt nog wel wel een grote opgave om de veelal oude woningen op het oude dorp aan te passen aan de eisen van nu. De woningen zijn in de jaren 80 gerenoveerd, maar bijzonder slecht of niet geïsoleerd.

Heijplaat ligt in een havengebied en is omringd door daaraan gerelateerde activiteiten. Eigenlijk mag er in de zin van de wet niet gewoond worden vanwege de overlast die dat met zich meebrengt. Het geluidsniveau bijvoorbeeld is door de bedrijvigheid in de directe omgeving hoger dan elders is toegestaan. Ook zaken als fijnstof belasting door vrachtverkeer en scheepvaart in en om het dorp laten hogere cijfers zien dan normaal. Voor Heijplaat gelden in de milieuwetgeving dan ook zogenaamde opgerekte waarden.

Heijplaat is kwetsbaar door de ligging van het dorp. Dat blijkt uit dikke dossiers over geluidsoverlast vanuit de havens rond het dorp en stank- en vliegenoverlast veroorzaakt door een plastic recycle boer aan de rand van het dorp. Oplossingen voor problemen rond overlast laten vaak lang op zich wachten. Ambtelijke molens draaien traag als het gaat om de belangen van de bewoners. Toezichthouders en handhavers hebben vaak meer oog voor het belang van de economie dan voor het woongenot en de veiligheid van bewoners en gebruikers van het gebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam zwaait de scepter in het gebied. Zij bepalen door de uitgifte van terreinen voor het overgrote deel door wie en wat voor activiteiten er rond het dorp plaats vinden. Dat het havenbedrijf een lastig overleg partner is en dat de belangen van het havenbedrijf anders liggen dan de belangen van de bewoners, dat snappen Heijplaters als geen ander. Wat het havenbedrijf wel wil is het zijn van een goede buur. www.portofrotterdam.com

Havens
Heijplaat is een havendorp. Dat bepaalt veel van de sfeer op en rond het dorp. Ondanks dat het dorp middenin een logistiek centrum van een wereldhaven ligt, zorgen de vele havens rond het dorp voor rust en ruimte. De ligging op het eind van een pier tussen de Waal- en de Eemhaven brengt met zich mee dat er ook geen doorgaande route is door of langs het dorp, waardoor het met name in het weekend lijkt alsof de wereld stil staat.
Drukte die containerschuiverij met zich meebrengt in de Waalhaven klik hier

Heijplaat heeft een rauw maar bijzonder eigen, Rotterdams randje, maar ondanks dat blijft het een goed dorp om te wonen. Alles gaat rustiger dan in de stad en alles op het dorp is overzichtelijker en vriendelijker. De beleving: “ik ben thuis” is op Heijplaat vele malen groter dan op welke plek dan ook in de stad Rotterdam, terwijl je met de waterbus snel in het centrum van de grote stad bent, het goede van twee werelden binnen handbereik. Het voortbestaan van die verbinding staat echter op losse schroeven en zo kon één van de weinig positieve overblijfselen uit de tijd van de recente herstructurering in 2022 wel eens tot het verleden behoren.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!