Vliegenoverlast

Regelmatig, maar vooral met mooi weer, is er op sommige stukken van het dorp sprake van overlast van vliegen. Het probleem is groot en hardnekkig genoeg om er een apart item aan te wijden. De registratie van de klachten en de manier waarop de klachten worden behandeld zijn tekenend voor de manier waarop bedrijven makkelijk wegkomen met zware overtredingen en leugenachtige praktijken omdat vergunningverleners en toezichthouders de andere kant opkijken.

Veel klachten van bewoners (vanaf 2014) en aanhoudend fel protest tegen de lakse houding van vergunning verlenende instanties en toezichthouders hebben uiteindelijk geleid tot een officieel onderzoek naar de herkomst van de enorme hoeveelheid vliegen die van tijd tot tijd inwoners van het dorp terroriseren. Voor de bewoners staat als een paal boven water waar ze vandaan komen: het plastic verwerkende recyclebedrijf Suez aan de ingang van het dorp is de boosdoener.
Het eerste onderzoek wijst niet uit dat deze bewering klopt. Dat onderzoek heeft overigens niet plaatsgevonden op een mooie zomerdag als de overlast het grootst is.

De lokale media melden 13 juli 2017 het volgende: De gemeente Rotterdam heeft op een bewonersavond de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar de vliegenoverlast op Heijplaat. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en- Adviescentrum Dierplagen (KAD). De dienst geldt als expert op het gebied van vliegen. Er zijn verschillende metingen gedaan, maar er zijn niet bovenmatig veel vliegen aangetroffen. De conclusie: er is geen grote overlast.

Toen die conclusie werd uitgesproken, klonk er vanuit de zaal van verschillende kanten hoongelach en de verontwaardiging was groot, zeker bij bewoners die wel degelijk veel last van vliegen hebben.
“Ik voel me gewoon totaal niet serieus genomen”, reageert een bewoner. “Ik kan als het mooi weer is niet eens buiten een boterhammetje eten, zo erg is het. En dan komt zo’n nerd van zo’n onderzoeksbureau vertellen dat er geen vliegen zijn?!”
Andere bewoners relativeren het enigszins: “Die onderzoekers doen ook gewoon hun werk. De enige optie is: nog een keer onderzoeken waar de vliegen vandaan komen, net zolang tot de bron gevonden is.”
De gemeente Rotterdam gaat kijken of er een groep ‘ervaringsdeskundigen’ kan worden gekoppeld aan het KAD, zodat ze samen kunnen onderzoeken waar de vliegen vandaan komen. 

De overlast is er al lang, zeker vanaf 2014 en waarschijnlijk daarvoor al. Door bewoners is een bittere strijd gevoerd om aandacht te krijgen voor de problemen en de officiële instanties in beweging te krijgen er iets aan te doen.
Plastic recycling bedrijf Suez ontkende in alle toonaarden dat de problemen bij hun vandaan kwamen. Sterker nog, het bedrijf slaat zichzelf op de borst en profileert zich als de koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling: Duurzaam leiderschap draait volgens Wieger Droogh om dienend leiderschap……..maar de leugen regeert als het gaat om veroorzaakte overlast.

Ook in dit geval wordt de conclusie uit een gedegen onderzoeksrapport uit 2012 over de werkwijze van bedrijven in de afvalbranche bevestigd: Zolang de boete goedkoper is dan het stoppen van het maken van overtredingen, stopt de overlast die dit soort bedrijven veroorzaken niet. Voor het betreffende onderzoek:

In 2019, na het zoveelste onderzoek, komt aan het licht dat Suez in de Waalhaven achter het bedrijf duwbakken heeft liggen waarin plastic afval is opgeslagen in afwachting van verwerking. Dit heeft het bedrijf al die tijd niet gemeld aan de onderzoekers of andere instanties. De bakken zijn ook nooit in enig onderzoeksrapportage vermeld. Wel meldde en verzekerde het bedrijf constant er alles aan te doen om te voorkomen dat er overlast zou ontstaan. Zo werd de voorraad in de installatie beperkt, deuren aangepast enz enz., maar dat er duwbakken vlakbij lagen die een ware kweekbak vormen voor vliegen in alle soorten en maten, werd verzwegen totdat aan het licht kwam dat die duwbakken de oorzaak van alle ellende waren.

Toen dat aan het licht kwam beloofde het bedrijf inspanningen te verrichten om overlast te voorkomen en alles en iedereen juichte dat toe, blij dat de oorzaak van de overlast eindelijk was vastgesteld en dat er met het bedrijf een blijvend contact kwam om van de gang van zaken op de hoogte te blijven. Dat de bedrijfsleiding van Suez jarenlang willens en wetens informatie heeft achter gehouden wordt voor het gemak door gemeente en DCMR vergeten, Suez belooft beterschap en men gaat over tot de orde van de dag.

Op het moment dat dit geschreven wordt staat de zomer van 2020 voor de deur. De eerste vliegen zijn alweer gesignaleerd. Half april rolde deze brief in de bus.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!