Vliegenoverlast 2020

Onderzoek Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Na diverse onderzoeken heeft de gemeente Rotterdam in 2019 aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de bron van de vliegenoverlast. Als potentiële bron van de vliegenoverlast is de verwerking van PMD-afval (plastic-, metaal- en drinkverpakkingen) aangewezen. 

Belangrijkste conclusies van het onderzoek 2020
Het onderzoek uit 2019 is in 2020, in de periode 6 april t/m 16 oktober, in opdracht van de gemeente Rotterdam herhaald. De situatie in 2020 is in vergelijking met 2019 bijna niet veranderd. Het aantal vliegen is vergelijkbaar. Het onderzoek laat zien dat er veel meer vliegen worden gevangen naarmate de vliegenvallen zich dichter bij het terrein van SUEZ bevinden. Ondanks dat er maatregelen zijn getroffen heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

Dwangsom
In 2020 heeft de DCMR een dwangsom aan SUEZ opgelegd vanwege de overlast van vliegen. SUEZ heeft tegen deze dwangsom bezwaar ingediend en de dwangsom is opgeschort. Naar aanleiding hiervan heeft een hoorzitting plaatsgevonden van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid–Holland. De bezwarencommissie adviseert Gedeputeerde Staten de dwangsom in te trekken omdat onvoldoende duidelijk is wanneer SUEZ aan de eisen in de dwangsom heeft voldaan. Op dit moment onderzoekt DCMR of een aangepaste versie van de dwangsom mogelijk is, waarbij de opmerkingen van de rechter en de onafhankelijke bezwarencommissie worden meegenomen. Op basis hiervan wordt een advies uitgebracht aan de provincie, die vervolgens een beslissing neemt over het bezwaarschrift. 
SUEZ heeft inmiddels diverse investeringen gedaan om de overlast door vliegen te beperken.

Vergunning

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er een aangepaste versie gemaakt van de vergunning voor SUEZ. Deze moet nog worden goedgekeurd.

Plan van Aanpak

DCMR heeft naar aanleiding van de overlast meldingen, verschillende keren Heijplaat bezocht. Op 17 oktober is burgemeester Aboutaleb op bezoek geweest op Heijplaat, op 17 september mevrouw Adri Bom-Lemstra, lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Tijdens dit bezoek is afgesproken dat een Plan van Aanpak wordt opgesteld om de overlast door geur en vliegen naar een acceptabel niveau terug te brengen. Inmiddels heeft de Projectgroep verschillende keren overleg gehad. Op 19 januari wordt het Plan van Aanpak besproken met het Vliegenteam van belangenorganisatie WIJplaat en met SUEZ.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!