Waarom Rotterdam Prikt

We kunnen rustig stellen dat één van de grote milieurampen ter wereld, de plastic troep in onze oceanen, een direct gevolg is van ons gezamenlijke doen en laten. Er wordt kapitalen uitgegeven in een poging de rommel die er niet in thuishoort, uit het water te halen om te voorkomen dat er over een paar jaar meer troep in de oceanen zweeft dan dat er vissen zwemmen.

Rotterdam Prikt gaat uit van het principe dat het makkelijker is om de zooi op te rapen voordat het in het water terecht komt. Op die manier vang je twee vliegen in één klap. De problematiek van het zwerfvuil in straten en parken, op de stoep en langs de weg wordt aangepakt en er wordt voorkomen dat het zwerfvuil in het water terecht komt voor  zover als dat in onze mogelijkheden ligt. Dat is tevens de reden waarom Rotterdam Prikt zich concentreert op het schoonhouden van de stad langs de kades van de havens en de oevers van de rivier.

Het Stadshavensgebied langs de zuidoever van de Nieuwe Maas is een groot en intensief gebruikt gebied aan de rivier waar gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd wordt en dat geeft nu eenmaal rommel. Veel van die rommel komt nu door wind en regen in havens of rivier terecht en gaat uiteindelijk deel uit maken van de plastic soep.

Het probleem lost zich niet vanzelf op.

Rotterdam Prikt pakt dit op. Niet op de traditionele manier door het plaatsen van pullenbakken of het opvoeden van de mensen die hun rommel achteloos achter hun reet laten slingeren, maar gewoon door te gaan ruimen in de wetenschap dat het vuil dat er ligt ook een opeenhoping is van troep die er al maanden ligt en waarvan iedereen denkt dat het niet van hem of haar is, dus ook niet zijn of haar probleem is. Rotterdam Prikt gaat ervan uit dat het ieders probleem is.

Het plan van stichting Duurzaam Heijplaat is om integraal en gezamenlijk  verantwoordelijkheid te nemen voor het schoner houden van de buitenruimte vanaf de Wilhelminapier tot Heijplaat, door simpelweg te beginnen met het van meet af aan anders aan te kijken te te organsiren van het opruimen van zwerfvuil. 

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!