Herstructurering van Heijplaat wordt gedocumenteerd.

Toen in 2005 de herstructurering van Heijplaat/RDM goed op gang kwam, streek Nico Prins, alias Nico de Verhalenman neer op Heijplaat. Hij was de eerste anti leegstand bewoner in het te slopen na-oorlogse deel van de wijk. Hij kreeg de beschikking over een gelijkvloerse vijfkamerwoning aan de Ampenanstraat. Enthousiast ging hij aan de slag om mee te werken aan een geslaagde herstructurering van Heijplaat, een mooie uitdaging. Nico hield vol door de jaren heen, werd zelfs voorzitter van de bewonersvereniging en bouwde een degelijke dossierkennis op over het verhaal van de opknapbeurt van Heijplaat van begin tot het eind.

De herstructurering is een verhaal van mooie ideeën en vele beloftes, een verhaal waarin veel partijen, organisaties en individuen een rol speelden, ieder met hun eigen belangen. Bewoners en geïnteresseerden werden uitgedaagd om mee te denken, ze kregen nadrukkelijk een belangrijke rol in het hele proces. Het is helaas ook een verhaal geworden waarvan de uitkomst nog steeds reden is voor discussie. Voor veel actieve deelnemers binnen het proces aan de professionele kant, bestaat helaas dan ook de neiging om het hele dossier weg te moffelen, onder in één of andere te stoppen of gewoon het er niet meer over te hebben. Van de kant van de bewoners kan rustig gesteld worden dat het merendeel van de echt langdurig actieve mensen binnen het hele verhaal van de herstructurering, is uit verhuisd. Dat zal niet zijn omdat de resultaten van hun inspanningen terug te vinden zijn in hun zo geliefde woonomgeving.

Nico zou niet de Verhalenman zijn als hij hier niet iets over te vertellen heeft. Dat doet hij o.a. via deze site, hij is mede beheerder van FB pagina Heijplaat 100 jaar en doet regelmatig rondleidingen over het dorp. Onlangs kreeg hij het grandioze aanbod van iemand die een boek wil schrijven naar aanleiding van zijn verhaal over de herstructurering van Heijplaat. De interesse van de schrijver is ontstaan omdat Nico het verhaal van de herstructurering van Heijplaat in een breder perspectief weet te plaatsen, waardoor het opeens niet meer gaat over de herstructurering van een geïsoleerd dorp van 2000 inwoners, maar over het ontbreken van continuïteit in de uitvoering van structureel beleid en integraal denken over hoe onze wereld van morgen eruit moet komen te zien.

Nico moest eerst een nachtje slapen over dit aanbod, maar de herstructurering van Heijplaat is niet alleen een interessant verhaal waar lessen uit getrokken kunnen worden, het is ook nog eens het verhaal van en over de vele inwoners van het dorp die zich met heel hun ziel en zaligheid, alle kennis en kunde die ze in huis hadden, zich hebben ingezet voor het wel en wee van hun directe en zeer geliefde woonomgeving. Uiteindelijk zijn ze als zijnde niet relevant of onbruikbaar voor de “professionals” gewoon opzij geschoven. In het gunstigste geval werd hun bijdrage bijzonder ondergewaardeerd door de stakeholders binnen de herstructurering, zijnde gemeente, deelgemeente, havenbedrijf, stadshavens, energiebedrijf Eneco en woningbouwcorporatie Woonbron. In alle gevallen is er wel dankbaar gebruikt gemaakt van de inzet van het grote leger vrijwilligers om de “participatieplicht” af te kunnen vinken.

Als geheugensteun heeft Nico de beschikking over zo goed als alle stukken uit die periode en heel veel email verkeer.
Daarnaast doet hij hierbij een oproep aan iedereen die een constructieve bijdrage wil en kan leveren aan het verhaal om dat kenbaar te maken en zijn/haar verhaal te delen op deze site of met Nico zodat hij het kan verwerken. contact via info@heijplaat.com.
Ook de ervaring van nieuwe bewoners van het dorp of professionals zijn meer dan welkom.

Er is vooralsnog geen afspraak gemaakt over hoe lang het gaat duren voordat het document klaar is, maar de intentie is er, er wordt tijd voor vrijgemaakt en veel materiaal is al voor handen, is gecategoriseerd en geïnventariseerd, het moet alleen nog uitgewerkt worden.

klik hier om terug te gaan naar Nico de Verhalenman

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!