Din Boom

Tijdens het traject van de herstructurering van het dorp werd duurzaamheid steeds belangrijker. Er was groeiend inzicht dat het niet goed ging met onze planeet en dat we anders moesten gaan werken. Er moest meer Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkeld en geïnverteerd worden.
Dat gaf een spannende impuls aan de gebiedsontwikkeling op het dorp. Zeker toen er geld vrijkwam uit de IKS pot en een streefdatum 2020 werd aangegeven om doelen als energieneutraliteit na te streven in de ontwikkeling, realiseerden de stakeholders zich dat er ook een plan moest komen, een uitgestippeld pad om dat te bereiken, zodat de vage “stip aan de horizon” plaats kon maken voor een reëel werkplan en een vaste koers.
Zo werd de DIN Boom een feit.

Din boom zoals gepresenteerd in 2014

Voor de actieve bewoners die georganiseerd waren in de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat, was het document er ineens. Zij wisten niet dat het document in de maak was, maar toen het er eenmaal was, ging de Vereniging er als eerste en enige partij mee aan de slag.
De bewoners verwerkten de afspraken van de Din Boom in een hun in 2014 gepresenteerde visie: Groot Heijplaat, een duurzame weg naar 2035.
Zij gebruikten de Din Boom als uitgangspunt zodat zij op één lijn zouden komen met de stakeholders. Als dat geregeld was zou er met de overeenkomst SOK2 en het bijbehorende Afsprakenkader niets meer in de weg staan voor een vruchtbare samenwerking om de doelstellingen te halen zoals weergegeven in de Din Boom met daarin een vastomlijnde actieve rol voor de bewoners van het dorp als gelijkwaardige partner in de verdere ontwikkelingen.

De tweede keer dat de bewoners gebruik maakten van de Din Boom was bij het aantreden van de eerste Gebiedscommissie op Charlois. De Gebiedscommissies kwamen door heel de stad heen in de plaats van de deelgemeenteraden die door de Burgermeerster en Wethouders werden afgeschaft in het kader van bezuinigingen en het niet naar wens functioneren van de deelgemeenteraden.
Er werd van de nieuwe Gebiedscommissies wel verlangd dat ze snel met een plan van aanpak zouden komen over hoe ze aan de slag zouden gaan in hun gebied, dus ook voor Heijplaat moest er zo’n plan van aanpak komen. De Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat ging hiervoor aan de slag voor de Gebiedscommissie om het maken van een breed gedragen plan voor Heijplaat mogelijk te maken. Zij nodigden vertegenwoordigers uit van de diverse verenigingen en partijen op het dorp om samen met hen in twee uitgebreide werksessies een plan van aanpak op te stellen. Er waren ook leden van de gebiedscommissie bij en de gebiedsmanager van Charlois was aanwezig zodat er snel een vertaalslag gemaakt kon worden naar een door de gebiedscommissie samen te stellen plan van aanpak voor Heijplaat dat breed gedragen werd door Heijplaat.

na twee sessies was er input genoeg vanuit het dorp

Zij deden dat in het pand van de voormalige Jongerenvereniging de Kolk aan de Courzandseweg 51, het huidige onderkomen van de Buurtvereniging. Omdat het allemaal kort dag was waren de sessies gepland na werktijd en vroeg op de avond tot 20.00 uur. De deelnemers werden getrakteerd op een drankje en een uitgebreide maaltijd om informeel bij te kletsen, waarna er hard werd gewerkt. Deze formule is beproefd en werkt goed. Het leidde tot een een goed verhaal voor de wijk binnen de door de Din boom gedicteerde kaders.

Het resultaat loog er niet om en de Gebiedscommissie kon binnen de afgesproken termijn met een gedegen presentatie komen voor het dorp. De Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat toonde hiermee aan dat ze al gelijk werkten aan de doelstellingen van de Din Boom, namelijk zorgen dat de verenigingen op Heijplaat met elkaar gingen samenwerken. Daar was met deze sessies een goed begin mee gemaakt.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!