Categorie: Heijplaat en MVO

Foto boven: 2016. Een tiny house en Chibb, twee onderdelen van het Concept House Village in het Groenkleed, een mooie invulling van de ruimte die vrijkwam in de tussentijd, de tijd tussen sloop van de grote uitbreiding in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en de realisatie van het nieuwe gedeelte van het dorp.

Commentaar van bewoners naar aanleiding van de geleerde lessen IKS

Het kostte de bewoners die deelnamen aan het centrale overleg Heijplaat Vitaal in eerste instantie moeite om het verslag in te kunnen zien dat opgesteld was door de Hoge School Rotterdam naar aanleiding van onderzoek naar het IKS project. Volgens de “professionals” zou het allemaal te moeilijk zijn om te lezen. Er werd vakjargon gebruikt, …

Lees verder

Intervieuw met een actieve bewoner over IKS

interview april 2014 met Nico Prins, voorzitter van de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat over bewoners initiatieven ondersteund met IKS-gelden Van onderop Kijken hoe je met bewoners versneld klimaat neutraliteit kan bereiken, bewoners mobiliseren en faciliteren om zich duurzaam te gaan gedragen. Dat is de kern van het Innovatieprogramma Klimaat neutrale Steden (IKS) van Agentschap NL.Rotterdam …

Lees verder

Rotterdam Prikt

Rotterdam Prikt komt uit de koker van stichting Duurzaam Heijplaat. Het basisidee achter Rotterdam Prikt is het opruimen van zwerfvuil voordat het in het water van de Nieuwe Maas terecht komt om daar te beginnen deel uit te maken van de plastic soep in de oceanen.Rotterdam Prikt draagt direct bij aan: 1 een schonere leefomgeving …

Lees verder

Duurzaam Algemeen

Het begrip duurzaam komen we vanaf het begin van deze eeuw overal tegen. Dat is niet vreemd, want het gaat niet goed met het evenwicht tussen wat wij als mensheid willen en wat de aarde als ecosysteem kan ophoesten. We leven eigenlijk voor een groot gedeelte op de pof! We consumeren op dit moment met …

Lees verder

Duurzaamheid tijdens de herstructurering

Gedurende de periode dat veel partijen zich actief bemoeiden met de ontwikkelingen op Heijplaat, zijn er een aantal grote projecten gelanceerd of de revue gepasseerd die te maken hebben met fysieke en sociale duurzaamheid. De resultante van alle inspanningen is uiteindelijk bedroevend laag geweest en tot nu toe laag gebleven. Aan de ene kant waren …

Lees verder

Stichting duurzaam Heijplaat

In de afgelopen jaren hield de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) zich actief bezig met het verhaal rond de duurzame ontwikkeling op Heijplaat. Met ingang van 1 januari 2017 stopte de VWH noodgedwongen haar activiteiten omdat het stedelijk bestuur een structurele verandering in de bewoners participatie voor stond. De subsidies van de bewonersverenigingen werden herzien …

Lees verder

Hotel New York start project Rotterdam Prikt!, Heijplaat Prikt mee!

Bedrijven worden uitgedaagd om Rotterdam schoner te maken door zwerfafval tegen te gaan. Op maandag 29 april start het personeel van Hotel New York met het nieuwe project Rotterdam Prikt! Hotel New York heeft dit initiatief genomen, omdat het steeds vaker gebeurt dat er zwerfafval te vinden is op de Wilhelminapier. Om er voor te …

Lees verder

error: Content is protected !!